Aktuální zhodnocení účinnosti baricitinibu indikovaného u pacientů s revmatoidní artritidou

31. 10. 2018

Baricitinib patří mezi orální cílená syntetická chorobu modifikující léčiva (DMARDs). V roce 2017 byl tento přípravek v Evropě schválen pro 2. linii léčby pro pacienty trpící aktivní formou revmatoidní artritidy (RA). Recentní přehledový článek přináší zhodnocení účinnosti baricitinibu v léčbě RA.

Baricitinib – inhibitor JAK1/2 v léčbě RA

Recentní studie přinesly detailnější poznatky ohledně významu rodiny Janusových kináz v patofyziologii RA. JAK jsou nereceptorové intracelulární tyrosinkinázy, které zásadním způsobem regulují aktivitu signální dráhy JAK-STAT. Vyšší aktivita této dráhy je spojena s patogenezí RA.

Baricitinib je malá molekula, která inhibuje kinázy JAK1 a JAK2. V monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem je schválen pro léčbu pacientů se středně těžkou a těžkou aktivní formou RA, kteří netolerovali léčbu jedním či více přípravky ze skupiny DMARDs nebo na ně adekvátně neodpovídali.

Výsledky klinických studií 

V pilotních mezinárodních studiích vedlo podávání baricitinibu v dávce 4 mg 1× denně se současně podávaným methotrexátem / konvenčním DMARD nebo v monoterapii ke zlepšení symptomů RA, ke snížení aktivity nemoci a ke zlepšení fyzické výkonnosti pacientů bez předchozí léčby DMARDs, případně s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu methotrexátem, anti-TNF preparáty nebo konvenčními DMARDs. Podávání baricitinibu rovněž vedlo ke zpomalení strukturního poškození kloubů.

Baricitinib v kombinaci s methotrexátem byl efektivnější ve srovnání s kombinací adalimumab/methotrexát u pacientů s předchozí nedostatečnou odpovědí na methotrexát. Nástup pozitivních účinků byl většinou rychlý a dlouhodobý.

Baricitinib byl během 5,5letého podávání dobře tolerován. Mezi nejčastější hlášené nežádoucí reakce patřily infekce horních cest dýchacích, zvýšená hladina LDL cholesterolu, nauzea a trombocytóza.

Závěr

Na základě výsledků dosavadních studií lze konstatovat, že baricitinib je efektivní a dobře tolerovanou možností léčby pro pacienty se středně těžkou a těžkou aktivní formou RA, u kterých se nepodařilo dosáhnout adekvátní odpovědi na předchozí léčbu jedním nebo několika přípravky ze skupiny DMARDs.

(alz)

Zdroj: Al-Salama Z. T., Scott L. J. Baricitinib: a review in rheumatoid arthritis. Drugs 2018; 78 (7): 761–772, doi: 10.1007/s40265-018-0908-4.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se