Aktuální data k bezpečnostnímu profilu baricitinibu v léčbě revmatoidní artritidy

26. 10. 2020

Baricitinib byl v léčbě revmatoidní artritidy (RA) schválen k použití v roce 2017, a tak je stále aktuální a potřebné sledovat jeho bezpečnostní profil při použití v klinické praxi. Níže prezentovaná analýza dat sbíraných po dobu 8,4 roku přináší aktuální poznatky.

Baricitinib v léčbě RA

Baricitinib je orálně podávaný inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, který je schválen pro léčbu středně těžké až těžké RA u dospělých pacientů, kteří dostatečně neodpovídali na 1 či více chorobu modifikujících antirevmatik nebo je netolerovali. Baricitinib může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem. 

Metodika analýzy a hodnocená data

Dlouhodobá bezpečnost užívání baricitinibu v léčbě RA byla hodnocena na základě 9 dokončených randomizovaných studií (5 z nich fáze III, 3 fáze II, 1 fáze 1b) a 1 stále probíhajícího dlouhodobého prodloužení klinické studie (LTE). Pro všechny pacienty, kteří dostali aspoň 1 dávku baricitinibu, byla vypočítána míra incidence nežádoucích příhod na 100 pacientoroků. Také byla stanovena incidence hluboké žilní trombózy (HŽT), plicní embolie (PE) a HŽT a/nebo PE v závislosti na dávce baricitinibu. Pokud jde o závažné kardiovaskulární příhody, byly hodnoceny v 5 studiích fáze III a LTE.

Výsledná zjištění

Baricitinib byl podán 3770 pacientům s mediánem užívání 4,2 roku a maximem expozice léčivu 8,4 roku (13 148 pacientoroků). Celková míra incidence nežádoucích příhod na 100 osob za rok byla následující:

  • jakákoliv nežádoucí příhoda vzniklá během léčby: 25,8
  • závažná nežádoucí příhoda (včetně smrti): 7,2
  • dočasné přerušení léčby v souvislosti s nežádoucí příhodou: 9,5
  • trvalé ukončení léčby v souvislosti s nežádoucí příhodou: 4,8
  • úmrtí: 0,52
  • závažná infekce: 2,7; oportunní infekce: 0,44; tuberkulóza: 0,15; herpes zoster: 3,0
  • závažná kardiovaskulární nežádoucí příhoda: 0,5
  • HŽT: 0,31; PE: 0,24; HŽT/PE: 0,45
  • malignity kromě nemelanomových kožních nádorů: 0,9; nemelanomové kožní nádory: 0,33; lymfom: 0,06
  • perforace GIT: 0,04

Výsledky se jen minimálně lišily u pacientů, kteří dostávali 2 mg (n = 1077) nebo 4 mg (n = 3400) baricitinibu. Incidence úmrtí měla tendenci se zvyšovat s dobou sledování (nad 192 týdnů), k tomuto nárůstu však nepřispěla žádná specifická příčina smrti. Pro všechny ostatní bezpečnostní parametry, jež byly předmětem zájmu, zůstala incidence během 48týdenních období léčby stabilní a byla v souladu s předchozími zjištěními.

Závěr

V aktualizované analýze dat z klinických studií s baricitinibem, který se podává v případech středně těžké až těžké revmatoidní artritidy, byl hodnocen bezpečnostní profil tohoto léčiva. Ani v případech expozice léčivu po dobu až 8,4 roku se nezvýšil výskyt nežádoucích příhod a bezpečnostní profil tak odpovídá hodnocení dřívějších analýz.

(saz)

Zdroje:
1. Genovese M. C., Smolen J. S., Takeuchi T.et al. FRI0123 Safety profile of baricitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.4 years: an updated integrated safety analysis. Ann Rheum Dis 2020; 79: 642−643.
2. SPC Olumiant. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/olumiant-epar-product-information_cs.pdfŠtítky
Dermatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se