Účinnost selektivních beta1-blokátorů v léčbě primární hypertenze

3. 7. 2016

Beta-blokátory jsou široce používanou lékovou skupinou v terapii hypertenze. Autoři v níže prezentovaném souhrnném článku analyzují data získaná z různých databází. Cílem hodnocení bylo prokázat a kvantifikovat účinek různých beta-blokátorů na snižování systolického a diastolického tlaku v závislosti na dávce a v porovnání s placebem.

Hodnocená data

Autoři získali data z klinických sledování z databází DARE, Cochrane, Central, Medline, Embase, z webu klinických studií (ClinicalTrials.gov) a registru Hypertension Group Specialised Register. Celkově bylo do analýzy zařazeno 56 randomizovaných klinických studií zahrnujících 7812 pacientů. Z toho 26 klinických studií mělo paralelní design a 30 bylo cross-over studiemi. Údaje pocházely z období od roku 1946 až do října 2015. Hodnocená data byla vyhledána na základě klíčových slov bez jazykového omezení. Sledování efektu léčby beta-blokátorem (ve fixní dávce) probíhalo po dobu 3−12 týdnů.

Výsledky analýzy

U pacientů s mírnou či středně těžkou hypertenzí beta-blokátory výrazně snížily systolický a diastolický krevní tlak, v průměru o 10 a 8 mmHg, a srdeční frekvenci o 11 úderů za minutu. Maximální účinek prokázala léčba dvojnásobnou dávkou, než byla dávka podávaná na začátku léčby. Zpomalení srdeční frekvence bylo rovněž závislé na dávce.

Závěr

Beta1-selektivní blokátory snížily krevní tlak u hypertenzních pacientů více než duální beta-blokátory a parciální agonisté beta-blokátorů a stejně jako neselektivní beta-blokátory. Jejich účinek vedl ke snížení diastolického i systolického tlaku krve obdobně (proto se nesnížil pulzní tlak) a v porovnání s diuretiky, sartany a blokátory angiotenzinu více než tyto uvedené léky.

(imt)

Zdroj: Wong G. W., Boyda H. N., Wright J. M. Blood pressure lowering efficacy of beta-1 selective beta blockers for primary hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2016 Mar 10; 3: CD007451; doi: 10.1002/14651858.CD007451.pub2.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se