Betaxolol zlepšuje oběhové funkce při zátěži

20. 4. 2016

Beta-blokátory patří mezi nezastupitelná léčiva v terapii hypertenze. Betaxolol je selektivní beta1-antagonista, který má zároveň vazodilatační efekt, a lze ho tak s výhodou použít u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Efekt betaxololu na fyziologické parametry hypertoniků při zátěži sledovala také jednoduše zaslepená klinická studie japonských autorů uveřejněná v časopisu Biomedicine & Pharmacotherapy.

Beta-blokátory patří mezi nezastupitelná léčiva v terapii hypertenze. Betaxolol je selektivní beta1-antagonista, který má zároveň vazodilatační efekt, a lze ho tak s výhodou použít u nemocných s ischemickou chorobou srdeční (ICHS). Efekt betaxololu na fyziologické parametry hypertoniků při zátěži sledovala také jednoduše zaslepená klinická studie japonských autorů uveřejněná v časopisu Biomedicine & Pharmacotherapy.

Studie sledovala 17 nemocných s hypertenzí (12 mužů a 5 žen ve věku 60,9 ± 14,8 roku), kteří špatně odpovídali na dosavadní antihypertenziva. Účastníci nejprve absolvovali kontrolní období následované přibližně třítýdenním podáváním 5 mg betaxololu denně. Čtyři pacienti v souboru kouřili, sedm mělo dyslipidemii, čtyři pacienti uvedli předčasnou aterosklerózu v rodinné anamnéze. Žádný pacient netrpěl diabetem. Čtyři pacienti, kteří udávali v osobní anamnéze onemocnění koronárních tepen, podstoupili před zařazením do studie revaskularizační výkon.

Variabilita srdeční frekvence

Variabilita srdeční frekvence (HRV − heart rate variability) je velmi dobře popsaný prognostický marker kardiovaskulárního zdraví. Snížená je například u nemocných s hypertrofií levé komory a onemocněním koronárních tepen.

Pacienti podstoupili měření HRV během intenzivní fyzické zátěže. Ukázalo se, že betaxolol signifikantně snížil systolický krevní tlak (184 ± 29 vs. 156 ± 26 mmHg, p < 0,01) a zpomalil srdeční frekvenci (132 ± 21 vs. 113 ± 15 tepy/min, p < 0,01). Podávání betaxololu tak omezilo fyzickou zátěží indukovanou hypertenzi, která je spojená se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod. Látka zároveň zvýšila HRV jak ve smyslu vysokofrekvenčních, tak nízkofrekvenčních změn. Užívání betaxololu vedlo k prodloužení tolerance pohybu a zaznamenán nebyl žádný případ zátěží indukované ischemie.

Závěr

Betaxolol vykázal významný potenciál z hlediska zlepšení dlouhodobé prognózy hypertoniků a tento efekt by mohl být v budoucnosti potvrzen provedením prospektivní randomizované klinické studie.

(ond)

Zdroj: Takase B., Abe Y., Nagata M. et al. Effect of betaxolol hydrochloride on heart rate variability indices during exercise stress testing in patients with hypertension. Biomed Pharmacother 2005 Oct; 59 (Suppl. 1): S158−S162.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se