Astma pod kontrolou díky plicní rehabilitaci

15. 12. 2020

Plicní rehabilitace je klíčovou strategií managementu u pacientů s chronickým respiračním onemocněním. Vedle farmakoterapie je neméně důležitou komponentou léčby, která zlepšuje kvalitu života nemocných a kontrolu jejich onemocnění.

Úvod

Astma je chronické zánětlivé onemocnění charakterizované omezením průtoku vzduchu a proměnlivými respiračními příznaky. Vyznačuje se různými příznaky, jako je kašel, sípání, tlak na hrudi a dušnost, které se liší svou intenzitou v čase. Aby bylo možné dosáhnout komplexního přístupu k terapii onemocnění, roste význam nefarmakologické léčby vedle farmakoterapie. Studie prokázaly, že plicní rehabilitace má příznivý vliv na pacienty s astmatem v jakémkoliv stadiu onemocnění, zlepšuje vitální kapacitu, kontrolu astmatu a kvalitu života a zmírňuje sípání, úzkost, depresi a zánět průdušek.

Multidisciplinární přístup

Plicní rehabilitace představuje multidisciplinární přístup k léčbě onemocnění zahrnující lékaře, respirační terapeuty, sestry, psychology a dietology. Je založená na komplexním posouzení pacienta i pečlivém výběru postupů, mezi něž patří i cvičení, poučení a změna chování. Ty by měly vést ke zlepšení psychického a fyzického stavu lidí s chronickým respiračním onemocněním.

Poučení pacienta

Poučení pacienta bylo vždy považováno za klíčový prvek léčby pacientů s respiračním onemocněním a je součástí plicní rehabilitace. Nedodržování léčebného režimu, ať už farmakologického či nefarmakologického, bývá způsobeno několika faktory: pacienti podceňují své symptomy a nebývají si vědomi závažnosti své nemoci, takže nerozumí důležitosti dodržování terapie.

Cvičební program

Základem plicní rehabilitace je cvičení. Je třeba mít na paměti, že astma je různorodě se projevující onemocnění, a tak je nezbytné vytvořit cvičební program pro každého pacienta „na míru“. Do cvičebního plánu zařazujeme výkonnostní trénink (zahrnuje horní i dolní končetiny, s rostoucí zátěží 2−5×/týden v průběhu 3−12 týdnů), silový trénink (zlepšuje svalovou hmotu a sílu, zahrnuje repetitivní cviky s/bez závaží), který v konečném důsledku vede ke snižování spotřeby kyslíku a minutové ventilace, a fyzickou aktivitu (150 minut středně intenzivní aktivity až 75 minut intenzivní aktivity týdně).

Kromě cvičení patří k rehabilitaci rovněž nutriční poradenství, management hmotnosti a konzultace s psychologem.

Dechová cvičení

Ve spolupráci s doc. Mgr. Kateřinou Neumannovou, Ph.D., z Univerzity Palackého v Olomouci vypracovala společnost Novartis názornou instruktáž pro dechová cvičení u pacientů s respiračním onemocněním:

  • Má-li pacient pocit nedostatečného nádechu: Posadit se vzpřímeně s uvolněnými rameny, ruce dát na dolní část hrudníku a pomalu vydechovat přes sešpulené rty. Nádech provádět také pomalu, nosem, pod ruce na hrudníku. Na konci nádechu si na 1−2 sekundy odpočinout a poté začít opět pomalu vydechovat. Výdech je delší než nádech. Snažit se po celou dobu držet napřímená záda a nezvedat ramena.
  • Pacientovi se špatně odkašlává: Posadit se vzpřímeně s uvolněnými rameny, ruce položit volně na stehna. Záda držet celou dobu napřímená a nezvedat ramena. Pomalu se nadechnout nosem (eventuálně ústy) a na konci nádechu si 1−2 sekundy odpočinout. Vydechnout pomalu přes otevřená ústa na 3 cm tak, aby výdech byl slyšet. S přestávkami opakovat 5−10 minut a odkašlat si vždy, když je to třeba. Po každém odkašlání se napít.
  • Pacientovi se špatně dýchá při chůzi do schodů: U schodiště se nejprve rozdýchat. Narovnat záda, uvolnit ramena, pomalu se nadechovat a vydechovat přes sešpulené rty. Opakovat 5×. Po rozdýchání se rozejít do schodů. Do schodů jít s výdechem, na nádech se na schodech zastavit. Během cvičení i chůze je výdech delší než nádech.

Závěr

Ačkoliv je plicní rehabilitace se všemi svými součástmi jednoznačně přínosná, je obtížné přesně definovat trvání aktivit a cvičení a jejich intenzitu i proto, že astma má u každého nemocného různě závažné projevy. Přesto lze pacientům doporučit obecně prospěšná a jednoduchá fyzická a dechová cvičení, která zvýší toleranci zátěže a zmírní tíži příznaků, a tedy v konečném důsledku zlepší kvalitu života.

(saz)

Zdroje:
1. Zampogna E., Zappa M., Spanevello A., Visca D. Pulmonary rehabilitation and asthma. Front Pharmacol 2020; 11: 542, doi: 10.3389/fphar.2020.00542.
2. Neumannová K. Rady pro pacienty s poruchami dýchání. Novartis, 2018.
3. Neumannová K., Kolek V., Zatloukal J., Klimešová I. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc. Možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Mladá fronta, Praha, 2018.Štítky
Alergologie a imunologie Pneumologie a ftizeologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se