Vztah trombofilie, tyreoideálních autoimunitních procesů a neplodnosti

16. 1. 2010

Neplodnost, která postihuje kolem 9 % populace, je zapříčiněna mnoha důvody. I přes neustálý vývoj v tomto odvětví stále zůstávají páry, u kterých se důvod poruchy plodnosti nepodaří najít, a tyto stavy jsou pak klasifikovány jako nevysvětlená neplodnost.

Inzerce

Neplodnost, která postihuje kolem 9 % populace, je zapříčiněna mnoha důvody. I přes neustálý vývoj v tomto odvětví stále zůstávají páry, u kterých se důvod poruchy plodnosti nepodaří najít, a tyto stavy jsou pak klasifikovány jako nevysvětlená neplodnost. U řady žen, které podstoupí IVF, dochází z neznámých důvodů k poruše implantace embrya a k časným abortům. Třetí skupinu s ne zcela vyjasněnou příčinou tvoří ženy, které po úspěšné spontánní či asistované koncepci opakovaně potrácejí. Za možné důvody těchto selhání jsou považovány jednak chromozomální aberace jako příčina opakovaného potrácení či antifosfolipidový syndrom, důležitý v poruše implementace. V poslední době je zvažována role autoimunních antityreoideálních protilátek, které mohou způsobit změnu endometria a ovlivnit i fetální allograft. Protilátky proti štítné žláze mohou také vyvolat tyreoideální selhání během cyklů asistované reprodukce.

Během tříleté prospektivní studie bylo sledováno 119 žen s poruchou plodnosti. Ženy byly rozděleny do čtyř skupin – 32 žen mělo darovaný oocyt, 31 mělo diagnózu nevysvětlená neplodnost, 33 trpělo opakovaným potrácením a 26 žen mělo poruchu implantace. Poslední dvě skupiny měly normální preimplantační screeningové vyšetření. U všech žen byla provedena vyšetření proteinu C, S, antitrombinu III, aktivované proteinové C rezistence, antikardiolipinových protilátek ve třídě IgG a IgM, homocysteinu, faktoru V (Leiden), mutace protrombinu G 20210A, mutace MTHFR C 677T, hladiny TSH, volného tyroxinu, antiperoxidálních protilátek a antityreoglobulinových protilátek.

Výskyt trombofilie byl ve všech skupinách vysoký a podobný, ve skupině s poruchou implantace byl větší, avšak statisticky nevýznamný výskyt rezistence na aktivovaný protein C, lupus antikoagulans a kombinovaných trombofilií. Výskyt antityreoideálních protilátek byl podstatně větší ve skupinách s nevysvětlenou neplodností a poruchou implantace embryí ve srovnání se skupinou s opakovaným potrácením a kontrolní skupinou. Hodnoty hormonů štítné žlázy byly ve všech skupinách normální.

Závěrem bylo možno konstatovat, že po vyloučení chromozomálních aberací je možno považovat trombofilie za etiologický faktor při selhání implantace embryí. Přítomnost antityreoideálních protilátek je významně spjata s nevysvětlenou neplodností a implantačním selháním.

(moa)

Zdroj: The role of thrombophilia and thyroid autoimmunity in unexplained infertility, implantation failure and recurrent spontaneous abortion. Human Reproduction 2008;23(2):278-284.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×