Vztah dávky a expozice u nového rekombinantního folikuly stimulujícího hormonu FE 999049 v populaci bělošských a japonských žen

24. 11. 2015

Nový lidský rekombinantní folikuly stimulující hormon FE 999049 vykazuje u populace bělošských i japonských žen přímo úměrný vztah plochy pod křivkou (AUC) a maximální sérové koncentrace (Cmax) s aplikovanou dávkou.

Inzerce

V současnosti jsou pro kontrolovanou ovariální stimulaci u žen podstupujících in vitro fertilizaci nebo cykly intracytoplazmatické injekce spermie používány rekombinantní folikuly stimulující hormony (rFSH) produkované ovariální buněčnou linií křečka čínského (CHO). FE 999049, jenž vstoupil teprve nedávno do klinického vývoje, je novým preparátem typu rFSH exprimovaného linií lidských fetálních retinálních buněk (PER.C6®).

Předkládaná práce dánských autorů primárně hodnotila na dávce závislé farmakokinetické parametry přípravku: plochu pod křivkou (AUC) a maximální sérovou koncentraci (Cmax) u populace bělošských a japonských žen. Jedná se o první práci, která toto sledovala právě u japonských žen.

Dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná randomizovaná paralelní studie zahrnula 48 bělošských a 31 japonských zdravých žen ve věku 21–35 let, u nichž byla down-regulací hypofýzy potlačena endogenní sekrece FSH. Následně jim byly jednorázově podkožně aplikovány placebo nebo FE 999049 v dávkách 37,5; 75; 150; 225 a 450 IU (Steelmanova-Pohleyové metoda). Krevní vzorky pro farmakokinetickou analýzu byly sledovaným subjektům odebírány následujících 10 dní.

AUC a Cmax rostly přímo úměrně v závislosti na dávce v rozmezí 150–450 IU u bělošských a 75–450 IU u japonských žen. Při porovnání obou sledovaných populací nebyly nalezeny žádné rozdíly. Stejně tak v případě ostatních na dávce nezávislých farmakokinetických parametrů se populace žen nijak nelišily. FE 999049 byl bezpečný a dobře tolerovaný v celém dávkovém rozmezí, jež bylo ve studii hodnoceno. Nežádoucí účinky byly málo časté a převážně mírné. Nejčastěji se vyskytly bolest hlavy, reakce v místě aplikace nebo bolest břicha.

Lidský rekombinantní rFSH FE 999049 vykazuje přímo úměrný vztah dávky a expozice u bělošských i japonských žen. Výsledky předkládané práce poskytují významné informace pro volbu dávky, je-li třeba ji během léčby rFSH u žen podstupujících asistovanou reprodukci měnit.

(the)

Zdroj: Olsson H., Sandstrom R., Bagger Y. Dose-exposure proportionality of a novel recombinant follicle-stimulating hormone (rFSH), FE 999049, derived from a human cell line, with comparison between Caucasian and Japanese women after subcutaneous administration. Clin Drug Investig 2015; 35: 247–253.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se