Vliv metforminu na hladinu hormonů po porodu u žen s PCOS a jejich novorozenců

8. 10. 2010

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je heterogenní klinická jednotka charakterizovaná oligoamenoreou, hyperandrogenismem a polycystickými ovarii. Některé studie vyslovily domněnku familiárního výskytu, avšak zodpovědný gen se zatím nepodařilo identifikovat.

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je heterogenní klinická jednotka charakterizovaná oligoamenoreou, hyperandrogenismem a polycystickými ovarii. Některé studie vyslovily domněnku familiárního výskytu, avšak zodpovědný gen se zatím nepodařilo identifikovat. Zvýšená hladina androgenů je přítomna u žen s PCOS i během těhotenství a právě intrauterinní vliv androgenů na plod je považován za jeden z etiopatogenetických činitelů zodpovědných za vznik PCOS.

Metformin u těhotných s PCOS je podáván s cílem zabránit těhotenským komplikacím a potratům. I když v některých studiích nebyla dokázána hypotéza snížení hladiny androgenů po podání metforminu, zcela jistě se zlepšil klinicky průběh gravidit. Během podávání metforminu gravidním ženám byly ve fetální krvi nalezeny koncentrace léku v terapeutických koncentracích. Mezi účinky metforminu patří redukce inzulinové rezistence s následným snížením cirkulujícího inzulinu, který inhibuje tvorbu jaterního globulinu vázajícího pohlavní hormony (sex hormone binding globulin – SHBG).

Cílem studie norských autorů bylo zjistit, zda přítomnost metforminu ve fetální krvi dokáže ovlivnit hormonální hladiny plodu. Do studie bylo zařazeno 40 těhotných žen, které byly v l. trimestru randomizovány do dvou skupin. První skupina užívala až do porodu metformin v dávce 850 mg dvakrát denně, druhé skupině bylo podáváno placebo. Po porodu byly stanoveny hladiny androgenů, estrogenů a SHBG ve vzorcích mateřské venózní krve a umbilikální arteriální a venózní krve.

Z výsledků vyplynulo, že ve skupině s metforminem byly u novorozenců hladiny SHBG vyšší. Ostatní hormonální hladiny u matek a novorozenců byly nezměněny. Matky, které porodily chlapce, měly vyšší hladiny estrogenů a estradiolu než ty, které porodily dívky. Novorozenci mužského pohlaví měli vyšší hladiny testosteronu, androstendiol glukuronidu a estradiolu. Byla nalezena pozitivní korelace mezi mateřskými a novorozeneckými hladinami u androstendiolu, dihydrotestosteronu a estradiolu.

Ze studie vyplynulo, že intrauterinní expozice plodu metforminu má za následek vyšší hladinu SHBG u novorozenců. Hladiny androgenů a estrogenů po porodu však metforminem nebyly významně ovlivněny ani u matek ani u novorozenců. Ačkoliv hodnoty androgenů a estrogenů byly vyšší u mužských potomků, byla nalezena vysoká korelace mezi hladinami hormonů matek a dětí v době porodu. Tyto poznatky potvrzují teorii o roli intrauterinních androgenů na vznik PCOS.

(moa)

Zdroj : Metformin influence on hormone levels at birth, in PCOS mothers and their newborns. Human Reproduction 2010, Vol. 25, No. 3 pp. 786–790.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se