Mateřský haplotyp KIR ovlivňuje porodnost živých dětí po transferu dvou embryí v rámci fertilizace in vitro u pacientek s opakujícími se samovolnými potraty nebo poruchami implantace

20. 2. 2015

Po transferu dvou embryí u pacientek s mateřským haplotypem KIR AA významně narůstá četnost časných samovolných potratů, pokud jsou použity vlastní oocyty, a významně klesá porodnost živých dětí na cyklus po transferu embryí při použití darovaných oocytů.

Po transferu dvou embryí u pacientek s mateřským haplotypem KIR AA významně narůstá četnost časných samovolných potratů, pokud jsou použity vlastní oocyty, a významně klesá porodnost živých dětí na cyklus po transferu embryí při použití darovaných oocytů.

Placentace humánního těhotenství je ovlivňována interakcí mezi fetalním HLA-C antigenem a mateřským killer immunoglubulin-like receptorem (KIR). V případě matky s haplotypem KIR AA a plodu s více HLA-C2 geny, než má matka, se prokazatelně zvyšuje riziko opakujících se samovolných potratů, preeklampsie nebo růstové restrikce plodu.

Předkládaná studie hledala odpověď na otázku, zda u pacientek s opakujícími se samovolnými potraty nebo poruchami implantace ovlivňuje porodnost živých dětí na cyklus s vlastními nebo darovanými oocyty haplotyp mateřského KIR.

Do retrospektivní studie, která probíhala mezi lety 2010 a 2014, bylo zahrnuto 291 žen s opakujícími se samovolnými potraty nebo poruchami implantace, které celkem absolvovaly 1304 cyklů asistované reprodukce. Autoři studie sledovali četnost a průběh těhotenství, potratů a porodnost živých dětí na cyklus po transferu jednoho či dvou embryí v závislosti na původu oocytů a přítomnosti mateřského haplotypu KIR. Oblasti haplotypů KIR byly definovány přítomností následujících genů KIR: Cen-A/2DL3; Tel-A/3DLI a 2DS4; Cen-B/2DL2 a 2DS2; Tel-B/2DSI a 3DSI.

Nejvyšší míra časných samovolných potratů na cyklus po transferu dvou embryí s vlastními oocyty byla v případě haplotypu KIR AA (22,8 %) v porovnání s haplotypy KIR AB (16,7 %) a KIR BB (11,1 %; P = 0,03). Významný pokles v porodnosti živých dětí na cyklus byl pozorován po transferu dvou embryí s darovanými oocyty u matek s haplotypem KIR AA (7,5 %) v porovnání s těmi s haplotypy KIR AB (26,4 %) a KIR BB (21,5 %; P = 0,006). Žádný významný rozdíl nebyl nalezen v počtu těhotenství, potratů a porodnost živých dětí na cyklus u matek s  haplotypy KIR AA, AB a BB po transferu jednoho embrya s vlastními nebo darovanými oocyty.

Hlavní limitace studie vychází z faktu, že během procesu fertilizace in vitro indukuje transfer dvou embryí expresi více než jednoho otcovského HLA-C a z oocytu pocházející mateřský HLA-C se v cyklech s darovanými oocyty pravděpodobně chová jako otcovský HLA-C. Protože se jednalo o retrospektivní studii, nebylo možné získat data o HLA-C rodiče, dárce, choriových klků nebo novorozence, což znemožňuje zachytit rozdíly na základě HLA-C1 a HLA-C2 otce či dárkyně oocytů.

Po transferu dvou embryí u pacientek s mateřským haplotypem KIR AA významně narůstá četnost časných samovolných potratů, pokud jsou použity vlastní oocyty, a významně klesá porodnost živých dětí na cyklus po transferu embryí při použití darovaných oocytů. Získané výsledky mohou pomoci při výběru v rámci transferu jednoho embrya u pacientek s opakujícími se potraty nebo poruchami implantace a haplotypem KIR AA. Dále mohou ovlivnit selekci oocytů a/nebo spermií podle HLA-C u těchto pacientek.

the

Zdroj: Alecsandru D., Garrido N., Vicario J. L. et al. Maternal KIR haplotype influences live. Human Reproduction, Vol.29, No.12 pp. 2637–2643, 2014Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se