Vliv kultivačních médií a délky kultivace na porodní hmotnost dětí po IVF/ISCI

9. 3. 2015

Studie srovnává vliv 2 typů kultivačních médií (Medicult, Vitrolife) a rozdílné délky kultivace (transfer embrya v den 3 nebo 5) na porodní hmotnost novorozenců narozených z gravidit po IVF/ISCI.

Studie srovnává vliv 2 typů kultivačních médií (Medicult, Vitrolife) a rozdílné délky kultivace (transfer embrya v den 3 nebo 5) na porodní hmotnost novorozenců narozených z gravidit po IVF/ISCI.

Rozšíření metod asistované reprodukce (ART) vedlo k nárůstu mnohočetných těhotenství. Tento nárůst byl významně redukován po zavedení transferu jediného embrya. Avšak i u novorozenců z jednočetných gravidit po ART je popisováno vyšší riziko prematurity, nízké porodní hmotnosti a hypotrofie (SGA – small for gestational age). Důvodem pro tyto nežádoucí jevy může být infertilita ženy jako taková, vliv je připisován i ovariální hyperstimulaci a kultivačním podmínkám in vitro pro embrya. Řada prací zkoumala souvislost mezi typem použitého kultivačního média a délkou kultivace s perinatálními výsledky (délkou gestace, porodní hmotností), výsledky studií jsou však nekonzistentní. Vysvětlením pro nejednotnost závěrů mohou být i různé typy kultivačních médií používané v jednotlivých centrech pro ART.

Autoři belgické studie se proto zaměřili na hodnocení výsledků jediného centra pro ART v Bruselu s cílem zjistit, zda použití různých typů kultivačních médií a rozdílná délka kultivace embrya mohou ovlivnit porodní hmotnost živě narozených dětí z jednočetných gravidit po ART.

Studie, která měla retrospektivní design, zahrnovala těhotenství s jedním plodem po IVF/ISCI cyklech a po transferu embrya v den 3 či v den 5 provedených v letech 2004–2009. Celkem bylo hodnoceno 2098 živě narozených dětí. Ve studii byly použity 2 typy kultivačních médií: Medicult (n = 1388) a Vitrolife (n = 710). Mezi sledované parametry dále patřily věk a parita matky, BMI matky a otce, přítomnost závislosti na nikotinu, hlavní příčina neplodnosti, stimulační protokol, metoda fertilizace, doba kultivace a počet embryí transferovaných matce. Transfer embryí byl proveden v 1234 případech v den 3 a u 864 žen v den 5. Primárně hodnoceným parametrem byla porodní hmotnost novorozence, sledováno bylo i pohlaví dětí a jejich gestační stáří.

Při hodnocení jednotlivých typů kultivačních médií nebyly zjištěny statisticky signifikantní rozdíly v porodní hmotnosti dětí (Medicult – porodní hmotnost 3222 g, Vitrolife – 3251 g; p = 0,234). Porodní hmotnost dětí se významně nelišila ani při použití rozdílné délky kultivace blastocysty (transfer v den 3 – porodní hmotnost 3219 + 16 g, v den 5 – 3250 + 19 g; p = 0,209).

Provedení mnohočetné regresní analýzy, která zhodnotila ovlivnění výsledků možnými mateřskými, otcovskými či novorozeneckými proměnnými, potvrdilo, že použitá kultivační média ani délka kultivace embryí neovlivnily porodní hmotnost dětí.

(moa)

 zdroj: De Vos A. et al. The type of culture medium and the duration of in vitro culture do not influence birthweight of ART singletons. Hum Reprod. 2015 Jan; 30 (1): 20–7.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se