Vliv expozice tabákovému kouři na míru oxidačního stresu v antrálním folikulu a výsledky asistované reprodukce

21. 1. 2014

Cigaretový kouř může negativně ovlivňovat lidský reprodukční systém u aktivních i pasivních kuřáků. Z výsledků předkládané studie se ale zdá, že tento negativní vliv je způsoben nepřímo zhoršením kvality vajíček a jejich vyzrávání.

Cigaretový kouř obsahuje mnoho oxidačních látek, a může tak negativně ovlivňovat lidský reprodukční systém u aktivních i pasivních kuřáků. Cílem předkládané studie bylo zhodnotit vliv expozice tabákovému kouři na míru oxidačního stresu ve folikulární tekutině a následně na výsledky metod asistované reprodukce.

Tato observační prospektivní studie byla provedena u 236 neplodných žen, které prodělaly cyklus asistované reprodukce. Expozice tabákovému kouři byla hodnocena na základě dotazníku a hladiny kotininu ve folikulární tekutině. Oxidační stres ve folikulární tekutině byl zjišťován pomocí měření hladiny malondialdehydu a celkové antioxidační kapacity. Za výsledek cyklu asistované reprodukce byl považován počet získaných oocytů, počet oocytů ve stadiu metafáze II, počet fertilizovaných oocytů a počet oocytů se správným rýhováním. Výsledky byly následně upraveny s ohledem na věk ženy, BMI (body mass index) a délku a etiologii infertility. Za signifikantní byly považovány hodnoty p menší než 0,05.

Hladiny malondialdehydu a celkové antioxidační kapacity ve folikulární tekutině nebyly závislé na expozici tabákovému kouři. Rovněž počet získaných oocytů, počet oocytů ve stadiu metafáze II, počet fertilizovaných oocytů a počet oocytů se správným rýhováním nebyly na expozici tabákovému kouři závislé. Nicméně u žen, u nichž hladina kotininu ve folikulární tekutině byla nižší nebo rovna 3,5 ng/ml, byl počet celkově získaných oocytů vyšší (12,63 ± 0,71 vs. 9,28 ± 1,11, p = 0,01). Zároveň vyšší hladina malondialdehydu zhoršovala rýhování vajíčka a nižší celková antioxidační kapacita snižovala počet oocytů v metafázi II.

Expozice tabákovému kouři může mít vliv na úspěšnost asistované reprodukce ovlivněním počtu dostupných oocytů a jejich kvality. Expozice tabákovému kouři sice snižuje schopnost oocytů dosáhnout vhodných stadií vývoje, zdá se ale, že přímo na výsledky metod asistované reprodukce vliv nemá.

(epa)

Zdroj: Kazemi A., Ramezanzadeh F., Esfahani M. H., et al. Impact of environmental tobacco smoke exposure in women on oxidative stress in the antral follicle and assisted reproduction outcomes. J Res Med Sci. 2013 Aug; 18 (8): 688–94.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se