Vliv body mass indexu na incidenci recidivujících potratů

6. 8. 2010

Recidivující aborty (RA) jsou definovány jako výskyt tří a více následných potratů a vyskytují se průměrně u 1 % párů ve fertilním věku. Jako příčina recidivujících abortů bývají udávány chromozomální aberace, uterinní patologie, imunologické a hemokoagulační abnormity, avšak v 50 % případů zůstává etiologie potratů neobjasněna.

Recidivující aborty (RA) jsou definovány jako výskyt tří a více následných potratů a vyskytují se průměrně u 1 % párů ve fertilním věku. Jako příčina recidivujících abortů bývají udávány chromozomální aberace, uterinní patologie, imunologické a hemokoagulační abnormity, avšak v 50 % případů zůstává etiologie potratů neobjasněna. Je známo, že obezita, jejíž prevalence v současné době vzrůstá, je spojena s řadou negativních vlivů na reprodukci ženy.

Z řady studií vyplývá, že obézní ženy mají signifikantně zvýšené riziko potratů bez ohledu na způsob koncepce. Autoři studie se zaměřili na sledování vztahu různých stupňů obezity k incidenci potratů v budoucí graviditě u žen, které již měly pozitivní anamnézu RA.

Do retrospektivní studie provedené v Royal Hallamshire Hospital (Sheffield) bylo zařazeno 491 žen s celkem 844 graviditami. Obezita žen byla hodnocena dle BMI, vypočteného dle vzorce BMI = hmotnost/výška2 (kg/m2). Skupina obézních pacientek měla BMI větší než 30 kg/m2 (rozděleno do podskupin: mírná obezita s BMI 30,0–34,9 kg/m2 a střední a těžká obezita s BMI 35 kg/m2 a více). Neobézní ženy měly BMI do 30 kg/m2 (podvýživa s BMI < 19,0 kg/m2, normální hmotnost s BMI 19,0–24,9 kg/m2 a nadváha s BMI 25,0–29,9 kg/m2).

Při vyhodnocování výsledků bylo zjištěno, že ve srovnání s ženami s normální hmotností měly obézní a podvyživené pacientky signifikantně vyšší výskyt potratů v následovných graviditách. Hodnota BMI 25,0–29,9 kg/m2 nebyla spojena se signifikantně významným nárůstem potratů v dalších graviditách, protektivní účinek je přičítán mírnému nárůstu leptinu v séru těchto žen. Z vyhodnocovaných rizikových faktorů pro RA byl za nejvýznamnější označen pokročilý věk rodičky, BMI byl na druhém místě ve významnosti.

Pro klinickou praxi vyplynul z této studie důležitý fakt, že u žen s pozitivní anamnézou RA koreluje nárůst BMI na hodnoty vyšší než 30 kg/m2 se zvýšeným procentem opakovaných abortů v dalších těhotenstvích.

(moa)

Zdroj: Body mass index and risk of miscarriage in women with recurrent miscarriage. Fertility and Sterility, Vol. 94, No. 1, June 2010, doi: 10.1016/j.fertnstert.2009.03.021Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se