Venózní tromboembolizmus u pacientů s IBD

20. 8. 2011

V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován zajímavý přehledný článek věnovaný problematice zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jako rizikového faktoru vzniku trombembolických příhod.

V dubnovém čísle časopisu American Journal of Gastroenterology byl publikován zajímavý přehledný článek věnovaný problematice zánětlivých střevních onemocnění (IBD) jako rizikového faktoru vzniku trombembolických příhod. Stejně tak bylo cílem upozornit na další potenciální rizikové faktory a preventivní i léčebné postupy těchto stavů u pacientů s IBD.

Za zmiňovaným účelem byly v databázích Medline a Embase systematicky dohledány všechny původní články pojednávající o venózních trombembolických příhodách u pacientů s IBD.

Mnoho velkých studií prokázalo, že pacienti s IBD mají ve srovnání s non-IBD pacienty 1,5- až 3,5krát vyšší riziko vzniku venózní trombembolické příhody. Velká populační studie prokázala, že aktivita zánětlivého střevního onemocnění je spojena s rozvojem vzniku trombembolizmu. I když největší relativní nárůst rizika v souvislosti s aktivitou nemoci byl pozorován u ambulantních pacientů s IBD, hospitalizovaní pacienti s IBD měli již v počátku značně vyšší riziko trombembolizmu než ambulantní pacienti. Jedna populační studie prokázala, že v případě hospitalizací spojených s trombembolizmem byla přítomnost IBD spojena s 2,5krát vyšším rizikem mortality. Žádná studie specificky nehodnotila potenciální benefit profylaxe trombembolické nemoci u hospitalizovaných či ambulantně sledovaných pacientů s IBD. Dosavadní studie neprokázaly zvýšené riziko krvácení v případě podávání středních dávek antikoagulační medikace u pacientů s aktivní formou IBD.

Autoři závěrem shrnují, že pacienti s IBD jsou ve srovnání s non-IBD pacienty ve zvýšeném riziku vzniku venózních trombembolických příhod a může být u nich pozorováno i vyšší riziko mortality spojené s trombembolizmem. Aktivita IBD je pak nezávislým rizikovým faktorem rozvoje trombembolické příhody. K lepšímu posouzení rizikových faktorů, dopadů na zdraví a možných preventivních strategií však budou zapotřebí velké prospektivní studie.

(mik)

Zdroj: Murthy S. K., Nguyen G. C.: Venous thromboembolism in inflammatory bowel disease: an epidemiological review. Am J Gastroenterol. 2011 Apr; 106 (4): 713–8; doi:10.1038/ajg.2011.53Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se