Účinek atorvastatinu u pacientek se syndromem polycystických ovarií

27. 3. 2009

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) patří s prevalencí 5–7 % mezi nejčastější endokrinopatie u žen. PCOS se vyznačuje nejen nerovnováhou v pohlavních hormonech, ale i vyšší inzulinovou resistencí. Představuje tak riziko pro rozvoj diabetu a kardiovaskulárních onemocnění.

Statiny redukují kardiovaskulární mortalitu a morbiditu a in vitro jsou schopny snižovat produkci testosteronu v ovariálních buňkách. Skupina anglických autorů prokázala účinek atorvastatinu u pacientek s PCOS na snížení hyperandrogenemie, zlepšení metabolických parametrů a snížení hsCRP, které je považováno za marker kardiovaskulárního rizika.

V říjnu byla v odborném časopisu Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism přijata k publikaci práce anglických autorů, kteří provedli dvojitě slepou randomizovanou studii u 40 pacientek s PCOS a biochemickými známkami hyperandrogenemie. Pacientky dostávaly po dobu 12 týdnů atorvastatin v dávce 20 mg/den nebo placebo.

U všech pacientek byl před zahájením léčby a po jejím ukončení vyšetřen celkový cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceridy, glykemie, inzulinemie, hsCRP, testosteron SHBG, dále byl vypočten index volných androgenů a index inzulinové rezistence (HOMA-IR). Celkem tři pacientky byly vyřazeny ze studie pro nespolupráci, žádný nežádoucí účinek nebyl pozorován.

Ve skupině léčené atorvastatinem došlo k signifikantnímu poklesu celkového cholesterolu, triglyceridů, LDL-cholesterolu, indexu volných androgenů a celkového testosteronu. U neléčené skupiny nedošlo ke změně těchto parametrů. V léčené skupině zároveň došlo k poklesu hsCRP, inzulinemie a HOMA-IR. Během tříměsíčního sledování nedošlo u léčených pacientek k úpravě menstruačního cyklu. Dále byla nalezena korelace mezi redukcí HOMA-IR a zlepšením indexu volných androgenů v léčené skupině.

Statiny by mohly představovat další možnou cestu léčby žen se syndromem polycystických ovarií pro schopnost ovlivnit jak hladiny androgenů, tak kardiovaskulární riziko těchto pacientek.

(mid)

Zdroj: Sathyapalan T, Kilpatrick AS, Clary AM, Atkin SL. The Effect of Atostvastatin in Pacient with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Study. J Clin Endocrin Metab 2008(Ocb 21).



Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se