Trijodtyronin reguluje produkci angiogenetického růstového faktoru a sekreci cytokinů izolovanými lidskými deciduálními buňkami v závislosti na specifickém typu buňky a gestačním věku

24. 7. 2014

Autoři britské studie publikované v časopise Human reproduction hledali odpověď na otázku, zda trijodtyronin (T3) ovlivňuje sekreci angiogenetického faktoru a cytokinů u lidských deciduálních buněk izolovaných v časném těhotenství.

Autoři britské studie publikované v časopise Human reproduction hledali odpověď na otázku, zda trijodtyronin (T3) ovlivňuje sekreci angiogenetického faktoru a cytokinů u lidských deciduálních buněk izolovaných v časném těhotenství.

Doposud bylo známo, že dysfunkce štítné žlázy u těhotných žen je spojena s komplikacemi vývoje placenty zahrnující také potraty a preeklampsii. T3 reguluje proliferaci a apoptózu fetálního trofoblastu a zároveň podporuje invazivitu extravilózního trofoblastu (EVT). Předpokládáme, že T3 má vliv i na mateřské deciduální buňky, které jsou spojené s parakrinní regulací chování trofoblastu a vaskularizací uteroplacentárního rozhraní.

V laboratorní studii byly použity lidské deciduální buňky získané po chirurgickém ukončení prokazatelně nekomplikovaných těhotenství odpovídajících stářím prvnímu (8.–11. týden, n = 18) či druhému trimestru (12.–16. týden, n = 12). U primárních kultur deciduálních buněk a izolovaných populací stromatických buněk (CD10+ a CD10–), děložních NK buněk (uNK, CD56+) a makrofágů (CD14+) byla hodnocena přítomnost receptorů a přenašečů hormonů štítné žlázy pomocí imunohistochemických metod. Každá buněčná populace byla vystavená působení T3 v různých koncentracích (0, 1, 10, 100 nM) a následně byla hodnocena životnost buněk (MTT zkouška) a produkce angiogenetického růstového faktoru a dalších cytokinů.

Studie došla k několika závěrům:

  • Imunohistochemické metody ukázaly největší expresi přenašečů hormonů štítné žlázy a na ně odpovídajících receptorů u NK buněk a makrofágů v prvním trimestru.
  • Životnost deciduálních buněk nebyla působením T3 ovlivněna.
  • Deciduální buňky a makrofágy získané z těhotensví odpovídajících prvnímu trimestru po působení T3 nezměnily invazivitu EVT, na rozdíl od těch buněk, které T3 vystavené nebyly.

Působení T3 na deciduální buňky tedy vyústilo ve změny jak sekrece angiogenetického růstového faktoru, tak i cytokinů v závislosti na typu buňky a gestačním věku. Největší odpověď na T3 měly makrofágy prvního trimestru, ale tyto změny za podmínek in vitro neovlivnily invazivitu EVT. Zda by bylo chování buněk stejné v podmínkách in vivo je možným předmětem dalších studií.

(jez)

Zdroj: Vasilopoulou E., Loubière L. S. Triiodothyronine regulates angiogenic growth factor and cytokine secretion by isolated human decidual cells in a cell-type specific and gestational age-dependent manner, Hum. Reprod. (2014) 29 (6): 1161–1172; doi: 10.1093/humrep/deu046Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se