Transsexualita a metody asistované reprodukce

7. 7. 2015

Článek se zabývá problematikou transsexuálních jedinců, jejich vztahem k rodičovství a zkušenostmi s IVF pracovišti. Dle výsledků řady vědeckých studií přibývá v současné době zástupců minoritních sexuálních skupin (lesbičky, gayové, bisexuálové), kteří usilují o rodičovství prostřednictvím metod asistované reprodukce.

Článek se zabývá problematikou transsexuálních jedinců, jejich vztahem k rodičovství a zkušenostmi s IVF pracovišti.

Dle výsledků řady vědeckých studií přibývá v současné době zástupců minoritních sexuálních skupin (lesbičky, gayové, bisexuálové), kteří usilují o rodičovství prostřednictvím metod asistované reprodukce. Problematika transsexuálních jedinců ve vztahu k asistované reprodukci je diskutována podstatně méně často.

Transsexuálové obvykle vyhledávají služby IVF pracovišť ze dvou důvodů. Prvním je odběr gamet nebo reprodukční tkáně pro jejich uskladnění před nebo během procesu přeměny pohlaví. Druhým důvodem je pak následná snaha o koncepci. Z nabízených reprodukčních metod IVF center připadá v úvahu pro transženy kryoprezervace testikulární tkáně a kryoprezervace spermií. Efektivita kryoprezervace testikulární tkáně však není jednoznačně známa a použití této metody dosud nevedlo k porodu živého dítěte. Transmužům, kteří chtějí uchovat svůj genetický materiál, je možné nabídnout kryoprezervaci ovariální tkáně, embryí a oocytů. Výhoda odběru ovariální tkáně spočívá ve vynechání invazivního procesu hormonální folikulární stimulace a může být provedena během chirurgického odstranění ovarií. Podobně jako metoda kryoprezervace testikulární tkáně patří tato metoda zatím mezi experimentální. Nejasné výsledky následují i po kryoprezervaci oocytů. Většina prací doporučuje kryoprezervaci embryí jako nejspolehlivější metodu, která však není pro většinu transsexuálů realizovatelná, protože často iniciují svoji přeměnu již během adolescence a nemají o rodičovství zatím ujasněný názor.

V minulosti se vědecké práce o transsexuálních jedincích a otázce rodičovství zabývaly především etickými problémy. Dle jednoho názorového směru byli transsexuálové mentálně neschopni stát se rodiči. Dle novějších názorů je tento přístup diskriminační a zaměňuje transidentitu za mentální chorobu. Proto by podle doporučení The World Professional Association for Transgender Health (WPATH) měly být všem transsexuálním jedincům ještě před zahájením procesu přeměny poskytnuty informace o možnostech zachování fertility.

Dle literárních zdrojů z posledních let zhruba 40 % transžen již mělo děti nebo si přálo mít děti v budoucnu. U transmužů měla jedna pětina již potomky a 50 % si přálo v budoucnosti mít děti. Studie z Ontaria z roku 2014 udává, že 78 % transsexuálů, kteří mají děti, jsou jejich biologickými rodiči. Protože řada transsexuálů má negativní zkušenosti s reakcemi ošetřujícího zdravotnického personálu, část těchto jedinců odmítá zdravotnické služby dokonce i v urgentních případech. Častým důvodem je obava z diskriminace a snaha o utajení procesu přeměny pohlaví. Proto i při pozitivním přístupu transsexuálů k otázce rodičovství nebyly dosud publikovány výsledky o zkušenostech transsexuálních pacientů se službami IVF center.

Autoři kanadské studie publikované v roce 2015 se pokusili pomocí strukturovaného dotazníku zmapovat názory 9 transsexuálů a jejich partnerů, kteří vyhledali IVF centra v letech 2010–2012 z důvodu otázky fertility a budoucí koncepce. Většina účastníků studie udala negativní zážitky z kontaktu s pracovníky IVF pracovišť. Ze strany zdravotníků byla přítomna transfobie, nedostatek odborných znalostí o speciální problematice transsexuality a plánované přeměně pohlaví. Časté byly také problémy s klinickou dokumentací. Proto autoři práce navrhují řadu opatření ve snaze zlepšit přístup k těmto jedincům, především zlepšit edukaci zdravotníků a vytvořit empatické a přátelské prostředí pro transsexuální pacienty.

Podle dostupných údajů zhruba 40–50 % transsexuálů má nebo by v budoucnu rádo mělo vlastní potomky. Jediným řešením pro ně je kryoprezervace pohlavních buněk ještě před zahájením procesu přeměny. Většinu z nich odrazuje strach z reakcí pracovníků IVF center. 

(moa)

Zdroj: James-Abra S., Tarasoff L. A., Green D., Epstein R., Anderson S., Marvel S., Steele L. S., Ross L. E. Trans people’s experiences with assisted reproduction services: a qualitative study. Hum Reprod. 2015 Jun; 30 (6): 1365–74.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se