Syndrom ovariální hyperstimulace

29. 5. 2015

Syndrom ovariální hyperstimulace (ovarian hyperstimulation syndrome – OHSS) je jednou z nejzávažnějších a potenciálně letálních komplikací kontrolované ovariální stimulace. Indukce maturace oocytů pomocí bolusu agonisty gonadotropin releasing hormonu (GnRH) místo standardně používaného hCG toto riziko signifikantně snižuje, a je proto považována za fyziologičtější variantu.

OHSS je charakterizován přesunem tekutiny z intravaskulárního prostředí do třetího prostoru, hlavně do dutiny břišní. Je způsoben především vysokou hladinou hCG, u časného OHSS se jedná o hCG exogenní podané v rámci indukce maturace oocytů, u pozdního OHSS je hCG tvořen v organizmu ženy v důsledku časného stadia těhotenství. V rámci indukce maturace se hCG podává s cílem napodobit vzestup luteinizačního hormonu uprostřed běžného cyklu, hCG má ale delší poločas než luteinizační hormon, takže dochází k větší produkci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a tím pádem i větší ztrátě tekutin.

Indukce maturace oocytů pomocí agonisty GnRH je fyziologičtější, protože lépe napodobuje hormonální profil běžného cyklu s peakem luteinizačního i folikuly stimulujícího hormonu. Po jeho podání je zároveň navozena časná luteolýza a nižší je i exprese VEGF. Luteolýza po podání agonisty GnRH je reverzibilní, lze ji zvrátit buď podáním malé dávky hCG, nebo vysokými dávkami exogenních steroidů.

I po stimulaci agonistou GnRH se OHSS může vyskytnout, pravděpodobně v důsledku podání hCG k záchraně luteální fáze cyklu, nicméně se jedná o ojedinělé případy. Přesto se nedoporučuje podávat v těchto cyklech hCG v jakékoli dávce pacientkám s folikuly o průměru větším než 10–14 mm. Zároveň se nedoporučuje ani záchrana luteální fáze vysokými dávkami steroidů, protože jsou embryotoxické. Lepší strategií u těchto žen je zamrazení všech oocytů/embryí.

Stimulace maturace oocytů agonistou GnRH se zdá být slibnou metodou, na definitivní závěry je ale ještě brzy. I když jsou známy případy OHSS i po stimulaci agonistou GnRH, úplným vynecháním hCG během stimulace lze toto riziko téměř eliminovat.

(epa)

Zdroj: Fatemi M. H., Garcia-Velasco J. Avoiding ovarian hyperstimulation syndrome with the use of gonadotropin-releasing hormone agonist trigger. Fertility and Sterility® Vol. 103, No. 4, April 2015 0015-0282/.00Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se