Srovnání účinnosti lidského menopauzálního gonadotropinu s klomifen-citrátem u kontrolované ovariální stimulace před intrauterinní inseminací

17. 10. 2015

Tato studie srovnává účinnost kontrolované ovariální stimulace vyvolané nízkými dávkami lidského menopauzálního gonadotropinu (hMG) oproti aplikaci klomifen-citrátu u párů s neobjasněnou příčinou infertility, u poruch mužské plodnosti či u žen s mírným stupněm endometriózy.

Inzerce

Porucha plodnosti, definovaná jako neschopnost otěhotnět po 12 měsících pravidelného sexuálního styku, postihuje jeden z 10 párů, jež usilují o dítě. Jednou z iniciálních možností pro páry s neobjasněnou poruchou plodnosti, mužskou infertilitou či pro ženy s mírným stupněm endometriózy nebo fyzickým handicapem je intrauterinní inseminace (IUI). U mužské infertility bývá IUI zvažována, pokud má muž nejméně 1 milion spermatozoí. V současné době existují práce potvrzující větší úspěšnost IUI po kontrolované ovariální stimulaci (COS) u párů s nevysvětlenou poruchou plodnosti či žen s endometriózou než použití IUI v přirozených cyklech.

Názory na efekt a použitý typ preparátu v COS kombinované s IUI jsou však nejednotné. Lékem první volby v COS je antiestrogen klomifen-citrát, který je ekonomicky výhodnější než injekční aplikace gonadotropinů. Klomifen je selektivní modulátor estrogenových receptorů, působí jako estrogenový agonista i jako antagonista. Po vazbě na estrogenové receptory v hypothalamu zablokuje negativní zpětnou vazbu estrogenu na uvolnění gonadotropinů. Následné zvýšení aktivity hypothalamo-hypofyzární-gonadální osy vede k růstu ovariálních folikulů. Gonadotropiny patří mezi glykoproteinové hormony, které jsou získávány z moči menopauzálních žen či připravovány rekombinantní cestou. Mají schopnost stimulovat růst ovariálních folikulů přímým působením na ovariální FSH receptory a nemají antiestrogenní efekt na cervikální hlen jako klomifen.

Primárním cílem autorů belgické studie bylo zjistit rozdíly u kontrolované ovariální stimulace vyvolané nízkými dávkami lidského menopauzálního gonadotropinu (hMG) či po aplikaci klomifen-citrátu, a to u párů s neobjasněnou příčinou infertility, u poruch mužské plodnosti či u žen s mírným stupněm endometriózy, vše v kontextu IUI. Další vstupní kriteria zahrnovala věk žen pod 42 let, nejméně jeden průchodný vejcovod a u mužů celkový počet pohyblivých spermií přes 5 milionů.

Studie se zúčastnilo celkem 330 žen, které podstoupily IUI v 657 cyklech v období od září 2004 do prosince 2011. Ženám v 1. skupině (n = 334 cyklů) byl v rámci COS aplikován hMG v dávce 37,5–75 IU denně subkutánně, 2. skupina žen dostávala klomifen-citrát (CC) v dávce 50 mg denně perorálně od dne 3–7.

Z porovnání obou souborů vyplynulo, že vyšší míry otěhotnění (pregnancy rate) a vyššího počtu živě narozených dětí bylo dosaženo ve skupině žen s hMG (14,4 a 13,8 %) ve srovnání se skupinou s klomifen-citrátem (9 a 8,7 %). Počet mnohočetných gravidit byl v obou skupinách žen srovnatelný. Kohorta žen s hMG měla dále nižší počet preovulačních folikulů, zvýšenou šíři endometria (8,5 mm versus CC 7,5 mm) a nižší počet zrušených cyklů.

Zmíněná studie ukázala vyšší reprodukční efekt po ovariální stimulaci prováděné aplikací malých dávek gonadotropinů ve srovnání s aplikací klomifen-citrátu.

(moa)

 Zdroj: Peeraer K., Debrock S., De Loecker P. et al. Low-dose human menopausal gonadotrophin versus clomiphene citrate in subfertile couples treated with intrauterine insemination: a randomized controlled trial. Hum Reprod 2015 May; 30 (5): 1079–1088.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se