Sporadické adenomy a adenoma-like dysplazie u pacientů s ulcerózní kolitidou podstupujících polypektomii

12. 3. 2012

U pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) se setkáváme se zvýšeným rizikem vzniku kolorektálních dysplazií a karcinomu.

U pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) se setkáváme se zvýšeným rizikem vzniku kolorektálních dysplazií a karcinomu. Dosud se jen málo studií zabývalo klinickými dopady přítomnosti dysplastických polypů připomínajících sporadické adenomy, které bývají odstraňovány endoskopickou polypektomií. Tato problematika však byla předmětem americké studie publikované v prestižním časopise Inflammatory Bowel Diseases.

Autoři pomocí centralizovaného diagnostického indexu identifikovali pacienty, u kterých byla hodnocena v letech 1994 až 2004 aktivita UC a přítomnost polypoidních dysplazií, a kteří pak byli následně sledováni od provedení polypektomie až do poslední kolonoskopie. Tito pacienti byli rozděleni do dvou skupin podle výskytu polypů, a to buď v rámci (adenoma-like dysplazie) nebo mimo (sporadický adenom) nejproximálnější endoskopický nebo histologický rozsah kolitidy. Sledovanými parametry byly rozvoj následné kolorektální neoplazie, dysplazie v ploché sliznici (takzvaná flat-dysplazie) nebo karcinomu. Kumulativní pravděpodobnost těchto koncových bodů studie byla odhadnuta pomocí Kaplan-Meierovy analýzy a spojitost s klinickými faktory pak byla hodnocena pomocí Coxova regresního modelu proporcionálního rizika.

U devadesáti pěti pacientů byla nalezena polypoidní dysplazie, z toho 77 podstoupilo polypektomii. Kumulativní pravděpodobnost následného rozvoje kolorektální neoplazie u polypektomovaných pacientů byla 18 % v prvním roce a 69 % v pátém roce. Po polypektomii byl kumulativní výskyt karcinomu nebo dysplazie v ploché sliznici 2 % v prvním roce a 13 % v pátém roce. Modely proporcionálního rizika ukázaly, že tyto výsledky nebyly signifikantně spojeny s typem polypu, primární sklerotizující cholangitidou, rodinnou anamnézou kolorektálního karcinomu, užíváním 5-aminosalicylátů, rozsahem kolitidy nebo dobou trvání nemoci.

Ačkoli může být polypektomie bezpečným řešením adenomů vyskytujících se u většiny pacientů s UC, byla pětiletá kumulativní incidence karcinomu nebo dysplazie v ploché sliznici 13 %. Tito pacienti by proto měli být pečlivě sledováni.

(mik)

Zdroj: Kisiel JB, et al. Outcome of sporadic adenomas and adenoma-like dysplasia in patients with ulcerative colitis undergoing polypectomy. Inflamm Bowel Dis 2012(Feb);18(2):226-235. Doi: 10.1002/ibd.21687Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se