Splnila HPV vakcína očekávání?

18. 11. 2008

Lidský papilomavirus (HPV) sérotypů 16 a 18 je zodpovědný za vznik prekanceróz a pozdější rakoviny děložního čípku. Tyto prekancerózní léze vyžadují obvykle odstranění postižené části děložního čípku, což může mimo jiné přinášet problémy v případě, že chce žena později otěhotnět.

V nedávné době na trh dorazila naděje v podobě vakcíny, která by měla nákaze tímto virem a následně způsobenému karcinomu děložního čípku zabránit. Přes všechna velká očekávání a slibné výsledky klinických studií máme ale o dopadu očkování stále jen velmi málo informací.

První pozitiva, a zároveň mnoho otázek

První relevantní výsledky byly publikovány v květnu roku 2007. Vakcína byla shledána vysoce úspěšnou, co se týče redukce incidence prekancerózních cervikálních lézí způsobovaných HPV typy 16 a 18.

Množství kritických otázek zůstává ale stále nezodpovězeno. Například: Bude vakcína předcházet nejen cervikálním lézím, ale i samotné rakovině děložního čípku a úmrtí na ni? Jak dlouho bude vakcína účinkovat? Bude nutné přeočkování? Když byly studie prováděny pouze na věkové skupině žen 16 až 24 let, jak vakcína zapůsobí na preadolescentní dívky? Jak ovlivní ostatní HPV typy? Nestanou se v důsledku potlačení aktivity typů 16 a 18 a tlaku selekce onkogenními sérotypy i další HPV?

Odpověď na jednu z těchto otázek dostaneme možná již brzy

Zatím publikované zprávy ukazují na zvyšující se trend cervikálních lézí způsobených jinými typy HPV než 16 a 18. Výsledky nejsou ale dostatečně signifikantní, především proto, že doba pozorování je příliš krátká. Zda je tento závěr skutečně pravdivý, budeme moci zjistit až za několik let ze studií sledujících v dlouhém časovém období ženy, které očkování podstoupily, a zároveň kontrolní skupiny žen neočkovaných.

HPV vakcína – spolehlivá prevence rakoviny?

Výše zmíněné výsledky z roku 2007 skutečně potvrzují úspěšnost vakcíny v prevenci prekancerózních lézí (například CIN 2/3) způsobovaných typy HPV 16 a 18. Autoři studie z roku 2008 Kimm a Goldie se ale domnívají, že existuje prozatím příliš nezodpovězených otázek týkajících se HPV vakcinace, a vidí to jako dostatečný důvod k obezřetnosti. Místo zavedení celoplošné vakcinace prozatím doporučují další výzkum, který by nám přinesl odpověď na otázku nejdůležitější – ochrání nás vakcína HPV skutečně před rakovinou děložního čípku, nebo její účinnost nepřesahuje pole prekanceróz?

(sva)

Zdroj: Charlotte J. Haug. Human Papillomavirus Vaccination – Reasons for Caution. N Engl J Med 2008;359:861–862.
Kim JJ, Goldie SJ. Health and economic implications of HPV vaccination in the United States. N Engl J Med 2008;359:821–832.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se