Snížení počtu vícečetných gravidit – nový cíl reprodukční medicíny

18. 8. 2010

Gravidity po spontánní koncepci jsou na rozdíl od gravidit vzniklých na základě metod asistované reprodukce většinou jednočetné. Mezi jednoznačný rizikový faktor pro vznik mnohočetných gravidit patří i počet transferovaných embryí.

Gravidity po spontánní koncepci jsou na rozdíl od gravidit vzniklých na základě metod asistované reprodukce většinou jednočetné. Mezi jednoznačný rizikový faktor pro vznik mnohočetných gravidit patří i počet transferovaných embryí. Protože jsou vícečetné gravidity zatíženy porodnickými a perinatálními riziky, cílem reprodukční medicíny by mělo být jednočetné těhotenství. V každém případě by nemělo dojít ke koncepci trojčat a vícečetným graviditám. V USA patří mezi řešení vícečetné gravidity selektovaná fetocida, která je v Rakousku odmítána z etických a psychologických důvodů.

Počet transferovaných embryí je ovlivňován také legislativními podmínkami v dané zemi. Ve státech, kde je metoda IVF/ISCI hrazena pojišťovnami, je omezení počtu transferovaných embryí snadněji proveditelné než v zemích, kde finanční náklady hradí rodiče, kteří právě z těchto důvodů často akceptují i vícečetnou graviditu. Jednoznačné legislativní nařízení transferu single embrya není také vhodné, protože je nutné posuzovat každý pár a jeho zdravotní aspekty individuálně.

Protože omezení transferovaných embryí přináší i riziko snížení úspěšnosti IVF metod, jsou hledány nové postupy. Rakouská IVF společnost ve spolupráci se Společností pro reprodukční medicínu a endokrinologii v Rakousku vydala doporučení k maximálnímu počtu transferovaných embryí. Toto doporučení čerpalo z guidelines vydaných Society for Assisted Reproductive Technology v roce 2008.

Počet transferovaných embryí se odvíjí od věku matky, morfologické kvality embryí, počtu již prodělaných IVF cyklů, počtu embryí vhodných eventuálně ke kryokonzervaci a počtu již existujících potomků daného páru. U pacientek pod 35 let a ve věkové hranici 35–37 let s dobrými vstupními podmínkami (první IVF cyklus, dobrá morfologická kvalita embryí a dostatek embryí ke kryokonzervaci) je doporučován přenos pouze jediného embrya. Horší prognóza je spojena s existencí minimálně jednoho embrya kvality C, v tomto případě by měla být zvážena diagnostika pólového tělíska.

(moa)

Zdroj: Empfehlungen zur maximalen Anzahl zu transferierender Embryonen. Gemeinsame Empfehlungen der Österreichischen Gesellschaft für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie, der Österreichischen IVF-Gesellschaft und der Österreichischen Gesellschaft für Sterilität, Fertilität und Endokrinologie. J GYNÄKOL ENDOKRINOL 2010; 20 (1).Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se