Rizikové faktory pro vznik psychických poruch u žen a mužů s infertilitou

23. 4. 2010

Léčba neplodnosti in vitro fertilizací (IVF) je považována za multidimenzionální stresový faktor. Samotná léčba může vyvolávat anxietu a nepředvídatelnost výsledku cyklu IVF může způsobovat depresivní nálady. Je popisováno, že 30 % neplodných žen a 10 % neplodných mužů podstupujících IVF splňuje kritéria depresivní anebo anxiózní poruchy podle kritérií Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV).

Výskyt depresivních poruch u neplodných žen je dle některých literárních studií dvakrát vyšší než v běžné populaci, prevalence anxiózních chorob se výrazně neliší. Podle jiných autorů se četnost depresivních poruch u neplodných žen pohybuje okolo 12 %, frekvence se zdvojnásobuje po neúspěšném cyklu IVF (25,4 %).

Mezi rizikové faktory pro vznik deprese a anxiety v běžné populaci patří nízký socioekonomický status, nikotinismus a zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, nezaměstnanost, absence partnera a anamnéza depresivní choroby v minulosti. Ve srovnání s běžnou populací se dá předpokládat, že u IVF párů ve stabilním svazku a vyhýbajících se abúzu alkoholu a kouření budou pro vznik deprese rozhodující jiné rizikové faktory.

Prospektivní studie zkoumala celkem 825 pacientů (413 žen, 412 mužů), kteří se během dvou let účastnili léčby neplodnosti v reprodukčním centru v Uppsala University Hospital ve Švédsku. Údaje byly získány dotazníkovou metodou a telefonickými interview, diagnózy psychiatrických chorob byly hodnoceny použitím PRIME-MD (Primary Care Evaluation of Mental Disorders).

Bylo zjištěno, že mezi nezávislé rizikové faktory pro vznik deprese u žen podstupujících IVF léčbu patří negativní těhotenský test a obezita. U mužů byla jediným rizikovým faktorem pro depresivní chorobu nevysvětlená neplodnost, výsledek těhotenského testu nebyl pro vznik psychické poruchy u mužů signifikantní.

Jelikož je u pacientek se závažnými depresemi popisována nižší porodnost, je nutné identifikovat ženy s rizikovými faktory pro vznik této choroby a nabídnout jim před započetím další léčby neplodnosti adekvátní psychickou intervenci.

(moa)

Zdroj: Risk factors for psychiatric disorders in infertile women and men undergoing in vitro fertilization treatment. Fertility and Sterility. Vol. 93, No. 4, March 1, 2010Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se