Psychiatrická onemocnění a terapie neplodnosti

5. 9. 2010

Neplodnost je obecný lékařský a sociální problém, postihující 10–15 % párů během jejich života. Je provázena emočním distresem a smutkem a řada pacientů ji považuje za nejrušivější zážitek v životě.

Neplodnost je obecný lékařský a sociální problém, postihující 10–15 % párů během jejich života. Je provázena emočním distresem a smutkem a řada pacientů ji považuje za nejrušivější zážitek v životě. I když pacientky s infertilitou netrpí psychiatrickým onemocněním, u většiny z nich se v souvislosti s neplodnosti či s její terapií objeví alespoň jeden z následujících stavů: strach, šok, pocity viny, manželský nesoulad, snížené sebevědomí, sexuální dysfunkce a sociální izolace. Z řady vědeckých studií vyplývá, že během léčby infertility trpí mírnou depresí 12–54 % žen a 12–23 % má úzkostné poruchy.

Autoři finské studie se zaměřili na sledování psychiatrické morbidity u pacientek s poruchou plodnosti v obdobích před terapií infertility a po ní ve srovnání s kontrolní skupinou. Hodnocen byl i vliv úspěšné léčby neplodnosti na psychický stav žen, počet hospitalizací byl porovnáván mezi ženami, které porodily, a těmi, které neporodily. Sledovaný soubor tvořilo 9 175 žen, které se v letech 1969–2006 podrobily jedné z metod asistované reprodukce (IVF, ISCI, KET) ve Finsku.

Ženy léčené pro neplodnost měly před zahájením terapie méně hospitalizací pro sledovaná psychiatrická onemocnění (deprese, psychotické a úzkostné poruchy, poruchy osobnosti, bipolární poruchy, poruchy příjmu potravy, abúzus alkoholu či drog) než ženy z kontrolní skupiny. Statistická významnost byla však prokázána pouze v případě psychotických poruch. Rozdíl v hospitalizacích zůstal neměnný i po uplynutí 10 let od léčby.

Ženy s neplodností však měly vyšší riziko vzniku poruchy přizpůsobivosti, naproti tomu riziko pro vznik závislosti na alkoholu či jiných návykových látkách u nich bylo sníženo. Ženy s poruchou plodnosti, které porodily dítě, měly méně hospitalizací pro sledovaná psychiatrická onemocnění než infertilní ženy, které zůstaly bezdětné. Z uvedeného vyplývá riziko neúspěšné terapie infertility pro vývoj psychiatrického onemocnění.

(moa)

Zdroj:
Psychiatric disorders leading to hospitalization before and after infertility treatments. Human Reproduction 2010, Vol. 25, No. 8, pp. 2018–2023.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se