Protilátky proti spermiím u infertilních žen – metodické aspekty

27. 11. 2008

Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent z nich je příčina imunologická. Přítomnost protilátek proti spermiím (ASA) může být jedním z důvodů neplodnosti u žen i mužů.

Význam protilátek proti spermiím

U žen se tyto protilátky mohou vyskytovat v cervikálním hlenu, dutině děložní, folikulární tekutině, tekutině vejcovodu, peritoneální tekutině a v séru. U mužů nalézáme protilátky v ejakulátu, a to jak v solubilní formě, tak vázané na povrch spermií, nebo jsou prokazovány v séru. Protilátky proti spermiím mohou navázáním na povrch spermií ovlivnit jak prefertilizační stadium reprodukčního procesu (aglutinaci a/nebo imobilizaci spermií, kapacitaci a akrozomální reakci, interakci spermie s oocytem, cytotoxicitu), tak vývoj postfertilizační zygoty.

Průběh studie

Cílem studie bylo navrhnout vhodnou metodu pro detekci protilátek proti spermiím na základě vyšetření sér pacientů s diagnózou idiopatické sterility. Byla srovnávána metoda latexové aglutinace a ELISA. Vyšetřeno bylo 9 sér pacientů s diagnózou infertilita – neplodnost, a to u dvou mužů (31 a 40 let) a u sedmi žen ve věku 25 až 36 let.

K detekci ASA byla použita metoda latexové aglutinace a ELISA metoda. Aglutinace je metoda založená na shlukování partikulí na základě vazby protilátky s antigenem, který má korpuskulární charakter. Jejím výsledkem je okem pozorovatelná reakce. V našem případě byly latexové partikule potaženy směsí proteinů izolovaných ze spermií zdravých dárců.

Stejná séra byla vyšetřena i druhou metodou. ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) je tzv. sendvičová kvantitativní metoda založená opět na reakci antigenu s protilátkou, v diagnostické soupravě byla antigenem směs spermatozoálních proteinů.

Výsledky studie

Metodou latexové aglutinace bylo zjištěno, že všech devět vyšetřených sér vykázalo ASA negativitu. Při metodě ELISA byly zjištěny tři pozitivní výsledky ASA, a to u žen s diagnózou idiopatická sterilita, které doposud nebyly gravidní.

Vhodná metoda

ELISA se pro detekci ASA jeví jako metoda výrazně citlivější. U tří pacientek, u nichž nebyly aloprotilátky latexovou aglutinací diagnostikovány, byla metodou ELISA zjištěna jejich jasná pozitivita. Podle těchto výsledků tedy hodnotíme jako nejvhodnější způsob stanovení ASA v séru metodu ELISA.

(sva)

Zdroj: Radka Švancarová. Protilátky proti spermiím u infertilních žen – metodické aspekty. Studie pro ÚKBLD 1. LF UK a VFN.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se