Prognostické faktory pooperačních komplikací u pacientů s IBD

4. 12. 2011

Navzdory pokrokům v lékařské péči o pacienty se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) je chirurgické řešení často nevyhnutné. Predikce pooperačních komplikací a dopadů je pak důležitá při rozhodování o tom, kteří pacienti by mohli z chirurgického zákroku nejvíce profitovat.

Navzdory pokrokům v lékařské péči o pacienty se zánětlivým střevním onemocněním (IBD) je chirurgické řešení často nevyhnutné. Predikce pooperačních komplikací a dopadů je pak důležitá při rozhodování o tom, kteří pacienti by mohli z chirurgického zákroku nejvíce profitovat. V minulosti již bylo navrženo několik hodnoticích skóre pooperační morbidity, žádné z nich ale nebylo navrženo speciálně pro pacienty s IBD. Tito pacienti totiž obvykle představují specifickou skupinu vzhledem k rozmanitosti věku, imunitního a nutričního stavu, fenotypu nemoci i environmentální expozice. Američtí lékaři se pokusili vytvořit prediktivní model rizika pooperační morbidity u pacientů podstupujících operační výkon z důvodu IBD.

Do studie byli zařazeni pacienti, kteří podstoupili neakutní nitrobřišní operaci z důvodu IBD v období mezi lednem 1998 a březnem 2011. Pro použití v prediktivním modelu byly hodnoceny demografické charakteristiky, IBD fenotyp (na základě montrealské klasifikace), stav výživy, komorbidity, laboratorní parametry, histologické nálezy a léčba IBD. Zvažovaným primárním dopadem byl vývoj pooperačních léčebných nebo chirurgických komplikací jako infekce nebo dehiscence rány, intraabdominální absces, prosakování nebo rozpad anastomózy, infekce močových cest, pneumonie, hluboká žilní trombóza nebo smrt. Sekundárními dopady pak byla délka pooperační hospitalizace, pooperační potřeba totální parenterální výživy a pobyt na jednotce intenzivní péče. Logistické regresní modely byly použity k identifikaci jednotlivých proměnných a jejich koeficientů spojených s chirurgickou morbiditou. Výsledný model byl pak interně ověřen.

Celkem bylo identifikováno 91 pacientů. Z těchto pacientů 56 (61 %) mělo Crohnovu nemoc (CD) a 35 (39 %) ulcerózní kolitidu (UC). Skóre rizika (RS) bylo vypočteno sečtením regresních koeficientů proměnných, které byly v analýze označeny jako prediktivní. Autoři identifikovali tyto rizikové faktory spojené s chirurgickou morbiditou: CD/UC, věk, kouření, hladina kreatininu, urey, sodíku a draslíku. Senzitivita tohoto modelu (RS) pak byla 86,4 %, specificita 97,1 %, pozitivní prediktivní hodnota 90,5 % a negativní prediktivní hodnota 95,7 %.

Popisovaný prediktivní model by mohl být užitečný při identifikaci těch pacientů s IBD, kteří mají vyšší riziko vzniku pooperačních komplikací a špatných výsledků. K validaci tohoto skóre v různých populacích však budou zapotřebí další studie.

(mik)

Zdroj: Yarur A. Prognostic Factors for Post-surgical Complications in Inflammatory Bowel Diseases: A Novel Predictive Score. American College of Gastroenterology (ACG) 2011 Annual Scientific Meeting and Postgraduate Course, Washington, DC, USA. Prezentováno 1. listopadu 2011.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se