Použití laparoskopické cystektomie v kombinaci s pooperačním podáváním agonistů gonadorelinu v indikaci léčby endometriózy

18. 8. 2014

Použití laparoskopické cystektomie jako chirurgického řešení při léčbě endometriózy je běžným léčebným postupem. V následující studii je analyzováno pooperační přidání agonistů gonadorelinu v souvislosti s ovlivněním ovariální rezervy, těhotenství a četnosti relapsů.

Existuje celá škála léčebných postupů pro terapii endometriózy. Chirurgické i farmakologické metody již vytváří zaběhnuté léčebné standardy. O jejich vzájemných kombinacích však stále schází detailnější publikace. Proto se právě kombinace laparoskopie a hormonální léčby stala cílem této studie.

Použité metody

Do prospektivní kontrolované studie bylo zahrnuto celkem 125 pacientek, přičemž experimentální skupinu tvořilo 63 žen a kontrolní skupinu 62 žen. Pacientky v pokusné skupině podstoupily laparoskopickou cystektomii a navíc jim po zákroku byli podáváni agonisté gonadorelinu, a to po dobu 3 měsíců. Subjekty v kontrolní skupině podstoupily pouze chirurgický zákrok. Hodnoceným parametrem byl hormonální profil pacientek, konkrétně byla sledována hladina folikuly stimulujícího hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH) po zákroku. Doba sledování byla 18 měsíců, hodnocena byla míra spontánního otěhotnění a znovuobjevení se cyst.

Výsledky hodnocení

U pokusné skupiny došlo po 6 měsících k návratu hladin FSH do normálu u 95,3 % pacientek oproti 82,2 % v kontrolní skupině. Hodnoty prokázaly statisticky významný rozdíl. Rovněž výskyt spontánního otěhotnění u předoperačně neplodných žen byl příznivější ve sledované skupině – 57,1 % versus 36,8 % ve skupině kontrolní. Počet relapsů byl optimističtější také u zkoumané skupiny – 12,7 % vůči 27,4 % v porovnávací skupině.

Závěr

Bilaterální cystektomie s následnou hormonální léčbou pomocí agonistů gonadorelinu tedy tolik nezasahuje do ovariální rezervy a má příznivý vliv na pravděpodobnost otěhotnění či četnost relapsů.

(bak)

Zdroj: Yang X. H., et al. Effects of laparoscopic ovarian endometriosis cystectomy combined with postoperative GnRH-a therapy on ovarian reserve, pregnancy, and outcome recurrence, Clin Exp Obstet Gynecol, 2014 (41): 3, 272–5.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se