Poslední fáze maturace oocytů pomocí GnRH agonistů a různé protokoly podpory luteální fáze – ovlivňují endometriální genovou expresi?

11. 3. 2014

Pro závěrečnou maturaci oocytů mohou být použity GnRH agonisté, jež mají navíc tu výhodu, že po jejich aplikaci nedochází k vyplavení vazoaktivních látek, což je součástí užívání protokolu s hCG. Tím je sníženo riziko vzniku hyperstimulačního syndromu. Jak tato aplikace ovlivňuje endometriální genovou expresi v kombinaci s různými protokoly na podporu luteální fáze?

Prospektivní randomizovaná studie pracovala s 25 zdravými dárkyněmi oocytů, jež podstupovaly kontrolovanou ovariální stimulaci. Ženy byly rozděleny do 4 zkoumaných skupin s následujícími protokoly: 1) spouštění ovulace pomocí GnRH-agonisty a podpora luteální fáze perorálním estradiolem (2 mg/8 hod.) a vaginálním progesteronem (200 mg/12 hod.); 2) vyvolání ovulace pomocí GnRH-agonisty s následující každodenní aplikací 150 IU rekombinačního LH od odběru oocytů; 3) konečná maturace za pomoci GnRH-agonisty a bolusová dávka 60 μg rekombinantního hCG po odběru vajíček; 4) spouštěcí hormon GnRH-agonista a podpora luteální fáze třemi dávkami 20 μg rekombinantního hCG oddělených 48 hodinami. Pátou, kontrolní skupinu tvořily ženy, u kterých byl použit protokol s 250 μg rekombinantního hCG pro závěrečnou maturaci oocytů a se standardní podporou luteální fáze (200 mg progesteronu vaginálně po 12 hodinách).

Sedm dní po aplikaci „spouštěcí látky“ následovala biopsie endometria a pro analýzu genové exprese byla použita technologie microarray (ERA – endometrial receptivity array) se zaměřením na 238 genů.

Výsledky zkoumaných skupin byly porovnány s kontrolní skupinou. V rámci první skupiny byla změněná exprese zaznamenána u 56 genů (u 25 up-regulace, u 31 down-regulace), u druhé skupiny bylo ovlivněno 36 genů (13 s up-regulací, 23 s down-regulací), u skupiny třetí to pak bylo 44 genů (28 up-regulovaných, 16 down-regulovaných) a u skupiny číslo čtyři byla exprese pozměněna u 30 genů (20 up-regulovaných, 10 down-regulovaných).

Rozdílná genová exprese byla zaznamenána při použití odlišných hormonů pro konečnou maturaci oocytů a stejně tak u různých protokolů na podporu luteální fáze. Nejvíce se klasickému protokolu s aplikací hCG pro vyvolání ovulace blížily protokoly s GnRH-agonisty kombinované s LH/hCG-podporou luteální fáze.

(boba)

Zdroj: Bermejo A. et al. Impact of final oocyte maturation using gonadotropin-releasing hormone agonist triggering and different luteal support protocols on endometrial gene expression. Fertility and Sterility. 2014 January; 101 (1): 138–146.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se