Počty embryí pro transfer – jak určit správný počet?

9. 2. 2015

Optimální počet transferovaných embryí u pacientek podstupujících metody umělého oplodnění (IVF) není jednoznačně znám. V článku je diskutován statistický přístup ke stanovení výpočtu pravděpodobnosti otěhotnění a implantaci embryí u žen ve věkových kategoriích od 34 let.

Optimální počet transferovaných embryí u pacientek podstupujících metody umělého oplodnění (IVF) není jednoznačně znám. V článku je diskutován statistický přístup ke stanovení výpočtu pravděpodobnosti otěhotnění a implantaci embryí u žen ve věkových kategoriích od 34 let.

K určení pravděpodobnosti implantace embrya bylo vytvořeno několik matematických modelů. Jeden z nich popisuje vztah následujících proměnných: implantace embrya (EI) = EQ (kvalita embrya) × ER (endometriální receptivita) × TE (efektivita transferu embrya). Určujícím faktorem pro implantaci embrya je jeho kvalita, která se u většiny pacientek se zvyšujícím se věkem snižuje. Ke zvýšení pregnancy rate u těchto pacientek je používána strategie navýšení počtu transferovaných embryí, optimální počet transferovaných embryí je nicméně stále předmětem diskuzí.

Současné guidelines Americké společnosti pro reprodukční medicínu (ASRM), které se zabývají počtem transferovaných embryí, nezahrnují doporučení pro ženy nad 42 let. Touto problematikou se zabývala studie Gunnala a kolegů z roku 2014, který v práci popsal své zkušenosti s jednorázovým transferem 5 a více 3denních embryí ženám starším 43 let. Při tomto postupu došlo ke zvýšení pregnancy rate bez výrazného navýšení incidence vícečetných gravidit (u 43letých žen byla incidence dvojčat 16,9 %).

Další možnou metodou ke zvýšení implantace embryí je prodloužená kultivace blastocyty, biopsie trofoektodermu a chromozomální screening, avšak není zcela jasné, zda tento přístup, který samozřejmě navyšuje finanční náklady, je skutečně efektivní u žen nad 43 let. Je rovněž možné, že mnohočetné laboratorní manipulace či falešně pozitivní výsledky genetických testů vedou k poškození či odmítnutí potenciálně viabilních embryí. Pro stanovení optimálního počtu transferovaných embryí je rovněž možné využít statistické metody. Při použití aproximace, že každé embryo má nezávislou možnost implantace, můžeme vyjádřit pravděpodobnost těhotenství (P) po transferu n embryí jako: P = 1 – (1 – EI)n. Při použití hodnot pregancy rate po metodách IVF, udávaných Society for Assisted Reproductive Technologies registry, a počtu embryí, doporučovaných dle ASRM guidelines, je možno vypočítat P a EI hodnot pro každou věkovou skupinu žen. Paulson publikoval statistickou rovnici pro pravděpodobnost m implantací po transferu n embryí: Pm – EIm (1 – EI)n – m . n!/ [/m!(m – n)!]. Z autorem zveřejněných tabulek vyplývá, že např. u 38leté ženy po transportu 3 embryí, povolených dle ASRM, je očekávaná implantace embryí 16 % a vypočítaná pravděpodobnost gravidity bude 41 % (1,1% pravděpodnost, že dojde ke koncepci trojčat). Analogicky u 41leté ženy po transferu 5 embryí je očekávaná pravděpodobnost gravidity 34 %, výskyt trojčat je stanoven na 1,3 %. Je nutné zdůraznit, že ne všechny implantace mají za následek porod živého dítěte (live-birth implantation rate v této věkové skupině žen je zhruba 3 %).

Je zřejmé, že všechny uvedené kalkulace jsou teoretické, nikoli empirické, a proto je nutné vždy individuálně posoudit výši zdravotního rizika vícečetného transferu embryí u každé jednotlivé pacientky.

(moa)

Zdroj: Paulson R. J. How do we decide how many embryos are safe for transfer? Fertil Steril. 2014 Dec; 102 (6): 1565–6.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se