Možná příčina opakovaných spontánních potratů – protilátky proti annexinu V

19. 7. 2008

 Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent  z těchto případů je příčina imunologická.

Neplodnost postihuje jeden z pěti párů v reprodukčním věku. Přibližně u dvaceti procent z těchto případů je příčina imunologická. Opakované spontánní potrácení může být (kromě jiného) následkem trombóz uteroplacentárních cév. Jak ukazují některé studie, jednou z příčin vzniku těchto trombóz by mohla být nedostatečná funkce annexinu V (též označován jako annexin A5).

Annexin V je protein hojně zastoupený ve stěnách umbilikálních cév a v placentě (250 mg/10 kg), jeho plasmatická koncentrace je ale nízká (0–5 ng/ml). Hlavní funkcí annexinu V je inhibice koagulačních reakcí závislých na fosfolipidech. Tento protein působí jako kompetitivní inhibitor při vazbě koagulačních faktorů na fosfatidylserin exprimovaný na membráně syncytiotrofoblastu. Formuje zde jakýsi antitrombotický štít, a hraje tak zřejmě významnou roli při udržování normální funkce placenty.

Protilátky proti annexinu V jsou proto spojovány se vznikem placentárních trombóz a apoptózou syncytiotrofoblastu. V pokusu na myších způsobila infuze těchto protilátek snížení dostupnosti annexinu V pro vazbu na fosfatidylserin přítomný na membráně syncytiotrofoblastu, což následně vedlo ke vzniku placentárních trombóz a ke ztrátě plodu. Zdá se, že tento mechanismus by se mohl uplatňovat i u lidí.

Cílem několika vědeckých prací bylo zjistit prevalenci sérových protilátek proti annexinu V a jejich vztah k reprodukčnímu selhání u pacientek s anamnézou spontánních potratů a u pacientek bez ní. Výsledky studií odhalují, že séra pacientek se spontánními potraty v anamnéze vykazují významně vyšší hladiny protilátek proti annexinu V ve třídě IgG v porovnání se séry pacientek bez potratů (p = 0,005).

Závěrem lze shrnout, že protilátky proti annexinu V, které vedou ke snížení dostupnosti tohoto proteinu, jsou jednou z příčin potrácení. Tyto protilátky by proto mohly sloužit jako prediktor opakovaných spontánních potratů. Přítomnost protilátek proti annexinu V je mimochodem také považována za jeden z patogenetických faktorů antifosfolipidového syndromu.

(sva)

Zdroj:
1. Jacob H. Rand, M.D., Alan A. Arslan, MD, et al. Reduction of circulating annexin A5 levels and resistance to annexin A5 anticoagulant activity in women with recurrent spontaneous pregnancy losses. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2006;194:182–188.
2. Gaetan Esposito, Mathieu C. Tamby, et al. Anti-annexin V antibodies: are they prothrombotic? Autoimmunity Reviews 2005;4:55–60.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se