Je v IVF cyklech vhodnější transfer kryokonzervovaných embryí?

30. 9. 2014

Zvyšující se incidence nepříznivých perinatálních výsledků gravidit po metodách asistované reprodukce je spojována s ovariální stimulací v IVF cyklech s čerstvými embryi. Dle současných vědeckých poznatků je ke snížení těchto komplikací doporučováno upřednostňování IVF cyklů s kryokonzervovanými embryi.

V současné době se společně s narůstající úspěšností metod asistované reprodukce (ART) zvyšuje zájem o dlouhodobý vývoj a zdravotní stav dětí z těchto těhotenství. I když je většina dětí po ART zdravých, existují epidemiologické studie, které spojují i jednočetné gravidity po ART se zvýšeným rizikem fetální růstové retardace, předčasných porodů, nízké porodní hmotnosti, preeklampsie a v pozdějším věku s metabolickými chorobami. Jedním z procesů zodpovědných za zmíněné negativní účinky je pravděpodobně kontrolovaná ovariální stimulace pomocí gonadotropinů, která je nedílnou součástí IVF procesu. Předpokládá se, že ke zmíněným negativním vlivům na vyvíjející se oocyt, endometrium a implantaci embrya především v IVF cyklech s čerstvými embryi mohou přispívat suprafyziologické hladiny hormonů. Příčinný vztah mezi periimplantačním prostředím a negativními perinatálními výsledky (vyšší výskyt nízké porodní hmotnosti, preeklampsie) byl zřetelně patrný u žen s vysokým rizikem hyperstimulačního syndromu (OHSS). U žen po IVF cyklech s kryokonzervovanými embryi (např. v populaci dárkyň oocytů) byly tyto negativní vlivy dle řady klinických studií vyjádřeny podstatně méně.

Autoři přehledového článku se podrobně zabývají vlivy stimulace gonadotropiny na endometrium v animálních i humánních studiích. Stimulace ovlivňuje vnímavost endometria k implantaci embrya. U žen reagujících na ovariální stimulaci nadměrnou elevací estrogenů a progesteronů může být tato vnímavost negativně změněna. Klinické studie prokázaly, že vyšší hladiny E2 byly asociované se zvýšenou hladinou progesteronu a se sníženou pregnancy rate po IVF transferech s čerstvými embryi. Po cyklech s kryokonzervovanými embryi nebyla pregnancy rate ovlivněna. Je pravděpodobné, že škodlivý účinek elevovaného progesteronu se uplatňuje především na endometrium, nikoli na embryo. Ovariální stimulace dále může negativně ovlivnit imunologické změny v endometriu. U žen po ovariální stimulaci v IVF cyklech s čerstvými embryi byly nalezeny signifikantně snížené počty deciduálních natural killers (NK). Deciduální NK-buňky jsou zdrojem řady faktorů nezbytných pro implantaci embrya (angiogenický faktor – VEGF, LIF). Animální pokusy dále potvrdily, že stimulace negativně ovlivnila diferenciaci trofoblastu a následně i růst myších embryí a současně přispěla k histologickým změnám v placentární tkáni (např. snížení exprese genu Grb10, který je považován za regulátor fetálního růstu). Nezanedbatelný vliv na placentu a fetální růst má i VEGF, který sekretuje corpus luteum a embryo. Odchylky v sekreci VEGF na základě ovariální stimulace mohou být spojeny s poruchou invazivity trofoblastu, která vede k placentární insuficienci.

Závěrem autoři konstatují, že na základě současných poznatků je vhodné k optimalizaci periimplantačního prostředí upřednostňovat IVF cykly se zamraženými embryi. Tento postup by měl být preferován zejména u žen s vysokým rizikem OHSS. Vliv nových metod ART (low-dose superovulace, léky modifikující VEGF – cabergolin) na dlouhodobý vývoj dětí objasní až další vědecké výzkumy. 

(moa)

zdroj: Weinerman R., Mainigi M. Why we should transfer frozen instead of fresh embryos: the translational rationale. Fertil Steril. 2014 Jul; 102 (1): 10–8Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se