IVF a riziko porodu mrtvého plodu

27. 5. 2010

V evropských státech přesahuje počet gravidit, které vznikají po metodách asistované reprodukce (ART), již 4 % a trvale stoupá. Proto je stále větší důraz kladen na zkoumání možných komplikací této léčby a jejich prevenci.

V evropských státech přesahuje počet gravidit, které vznikají po metodách asistované reprodukce (ART), již 4 % a trvale stoupá. Proto je stále větší důraz kladen na zkoumání možných komplikací této léčby a jejich prevenci. Předchozí literární studie udávají, že existuje zvýšené riziko perinatální morbidity u jednočetných gravidit po ART. Žádná z těchto studií se však detailně nezabývala rozborem možných rizikových faktorů, takže není jasné, jakou roli v perinatální morbiditě hraje vlastní léčba neplodnosti včetně hormonální stimulace a mechanických procedur či možná reprodukční patologie léčeného páru.

Cílem prospektivní studie dánských autorů bylo porovnat riziko porodu mrtvého plodu u jednočetných gravidit žen, které otěhotněly po metodách asistované reprodukce, a žen, které otěhotněly spontánně. Gravidní ženy po ART byly rozděleny do skupin podle použité metody léčby na gravidity po IVF/ISCI, gravidity po hormonální stimulaci či po inseminaci. Ženy, které otěhotněly spontánně v době kratší než 11 měsíců, byly zařazeny do skupiny fertilních, skupina subfertilních žen byla charakterizována dobou do otěhotnění delší než 12 měsíců. Celkem byla zpracována data z 20 166 jednočetných gravidit z období 1989–2006.

Bylo zjištěno, že riziko porodu mrtvého plodu dosahuje ve skupině po IVF/ISCI hodnoty 16,2/1 000 porodů, u non-IVF skupiny to bylo 2,3/1 000 porodů. U fertilních žen činilo toto riziko 3,7/1 000 porodů, u subfertilních žen 5,4/1 000 porodů. Z údajů vyplývá, že ženy po IVF/ISCI mají čtyřnásobně vyšší riziko porodu mrtvého plodu ve srovnání s fertilními ženami (odds ratio – OR – 4,44; 95% confidence interval – CI – 2,38–8,28). Ostatní rizikové faktory (věk matky, BMI, vzdělání, nikotinismus, požívání alkoholu či kofeinu během těhotenství) měly na tento poměr pouze minimální vliv (OR 4,08; 95% CI 2,11–7,93).

Při srovnání rizik ve skupině žen po metodě non-IVF a žen, které otěhotněly spontánně po době delší než 1 rok, nebyly zjištěny signifikantní rozdíly. Autoři tedy konstatují, že zvýšené riziko porodu mrtvého plodu je u žen po IVF/ISCI metodě zapříčiněno pravděpodobně vlastní léčbou neplodnosti či dosud neznámými specifickými faktory u neplodných párů.

(moa)

Zdroj: IVF and stillbirth: a prospective follow-up study. Human Reproduction 2010; 25 (5): 1312–1316; doi: 10.1093/humrep/deq023Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se