Intralesionální aplikace steroidů po balónkové dilataci pro strikturující formu Crohnovy nemoci u dětí

31. 1. 2011

Podle výsledků italské prospektivní randomizované dvojitě zaslepené kontrolované studie vede intralesionální aplikace kortikosteroidů po balónkové dilataci ke snížení recidiv střevních striktur u dětí s Crohnovou nemocí. Lékař Salvatore Cucchiara a jeho kolegové z římské univerzity La Sapienza publikovali svá zjištění v časopise Gastrointestinal Endoscopy.

Podle výsledků italské prospektivní randomizované dvojitě zaslepené kontrolované studie vede intralesionální aplikace kortikosteroidů po balónkové dilataci ke snížení recidiv střevních striktur u dětí s Crohnovou nemocí (CN). Lékař Salvatore Cucchiara a jeho kolegové z římské univerzity La Sapienza publikovali svá zjištění v časopise Gastrointestinal Endoscopy.

Endoskopická dilatace je atraktivní alternativou operačního řešení strikturující formy CN, avšak mnoho pacientů může vyžadovat redilataci nebo i chirurgický zákrok. Zatímco intramurální aplikace kortikosteroidů (tj. aplikace léku přímo do postižené oblasti) je v klinické praxi často používána v jiných indikacích, jako například u striktur vzniklých po poleptání, nebyla tato metoda dosud používána u dětských pacientů s CN.

Tým italských gastroenterologů proto testoval použití této metody u 29 dětí s průměrným věkem 14,5 roku se strikturující formou CN. Po endoskopické balónkové dilataci byli pacienti randomizováni do dvou skupin. Celkem 15 pacientům byly intralesionálně aplikovány injekce triamcinolonu (v dávce 40 mg), zatímco 14 pacientům byly podávány injekce s placebem.

Během následného ročního sledování pouze jeden z 15 pacientů, kterým byl podáván triamcinolon, vyžadoval redilataci, zatímco ve skupině s podáním placeba byla redilatace nutná až u pěti ze 14 pacientů. Navíc čtyři ze 14 pacientů, kterým bylo podáváno placebo, vyžadovali chirurgický výkon, což je statistický významný rozdíl ve srovnání s žádným ze skupiny užívající kortikosteroidy.

Autoři tedy jednoznačně prokázali, že intralesionální aplikace kortikosteroidů po provedení balónkové dilatace vede u dětských pacientů se strikturující formou CN ke snížení nutnosti redilatace i chirurgického zákroku. Uvedená zjištění jsou nepochybně velkým přínosem při zlepšování kvality života dětských pacientů s tímto chronickým onemocněním.

(mik)

Zdroj:

  1. Di Nardo G., Oliva S., Passariello M., Pallotta N., Civitelli F., Frediani S., Gualdi G., Gandullia P., Mallardo S., Cucchiara S.: Intralesional steroid injection after endoscopic balloon dilation in pediatric Crohn's disease with stricture: a prospective, randomized, double-blind, controlled trial. Gastrointest Endosc. 2010 Dec; 72 (6): 1201–1208; doi: 10.1016/j.gie.2010.08.003


Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se