Hypogonadotropní hypogonadismus u žen a vliv na výsledky reprodukce po IVF

27. 8. 2015

Vzácné onemocnění hypogonadotropní hypogonadismus je u žen příčinou neplodnosti kvůli nedostatečným hladinám FSH a LH. Recentně publikovaná turecká studie porovnává výsledky reprodukce a metod asistované reprodukce u těchto žen oproti ženám, kde je příčinou infertility páru muž.

Autoři retrospektivně hodnotili reprodukční výsledky 33 žen s hypogonadotropním hypogonadismem (HH) a porovnali je s výstupem 47 pacientek z párů s mužským faktorem (MF) infertility. Pacientky s HH dostávaly pro indukci ovulace lidský menopauzální gonadotropin (hMG) a druhé skupině žen s MF neplodností byl podáván rekombinantní FSH (r-FSH). Pacientky s HH byly rozděleny do podskupin podle získaného množství oocytů (< 5, 5–15, > 15). Další parametry studie zahrnovaly celkovou dávku gonadotropinu, dobu stimulace, HCG stimulované denní hladiny estradiolu, tloušťku endometria a četnost těhotenství.

Mezi porovnávanými skupinami nebyl rozdíl, co se týká věku a BMI, avšak HH skupina měla výrazně nižší hladiny FSH a LH (p < 0,001). Průměrná doba stimulace byla u HH skupiny delší (12,5 ± 2,06) v porovnání s MF skupinou (10,08 ± 1,62). U HH byla celková dávka použitého gonadotropinu vyšší než u MF žen (p < 0,001). Naproti tomu se u obou skupin nelišily hladiny estradiolu, tloušťka endometria, počty získaných oocytů a četnosti otěhotnění. V podskupině pacientek s HH s více než 15 získanými oocyty se ukázalo, že se jedná o statisticky významně mladší ženy.  

Ačkoliv trpí ženy s HH dlouhodobým nedostatkem estrogenu, je odpověď na kontrolovanou ovariální hyperstimulaci porovnatelná se zdravými ženami. Z této studie také vyplývá, že u žen postižených vzácnou endokrinní poruchou HH neexistuje, kromě věku, prozatím žádný indikátor predikce ovariální odpovědi.

(thom)

Zdroj: Yilmaz S. et al.  The reproductive outcome of women with hypogonadotropic hypogonadism undergoing in vitro fertilization. Syst Biol Reprod Med. 2015 Aug; 61 (4): 228–32; doi: 10.3109/19396368.2015.1037936.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se