Hodnota lidského choriového gonadotropinu v časném stadiu gravidity po IVF – asociace s rozvojem preeklampsie?

14. 7. 2014

Teorie vzniku preeklampsie na podkladě snížené invazivity trofoblastu do spirálních arterií dělohy byla cílem studie norských autorů. Jejich práce potvrdila asociaci nízké hladiny hCG jako produktu trofoblastu se zvýšeným rizikem rozvoje těžké formy preeklampsie u gravidních žen po IVF.

Porucha placentárního vývoje je v současné době považována za patofyziologický proces vedoucí ke vzniku preeklampsie (PE). Předpokládá se, že snížená trofoblastická invaze do spirálních arterií je zodpovědná za poruchu přestavby jejich stěny. Tyto vaskulární změny byly nalezeny u řady žen s PE. Na vývoj placenty má rovněž vliv hladina lidského choriového gonadotropinu (hCG), syntetizovaná trofoblastickými buňkami. Hladina hCG současně stimuluje proliferaci a invazivitu trofoblastu. Nízká hladina mateřského hCG v časných stadiích těhotenství by mohla indikovat poškozenou proliferaci či funkci trofoblastických buněk a současně by mohla sloužit jako marker abnormálního vývoje placenty.

Autoři norské studie vyšetřovali séra gravidních žen, které koncipovaly pomocí IVF technik, a stanovovali u těchto žen hladinu hCG 12. den po embryotransferu. Do studie byly zavzaty ženy po transferu embrya s ICSI či bez ní nebo po kryotransferu. Všechny oocyty použité ve studii byly autologní. Celkem bylo hodnoceno 2 405 jednočetných gravidit, vícečetné gravidity byly vyloučeny. Hodnota hCG byla stanovena v ranních hodinách 12. den po embryotransferu, měření hCG bylo prováděno elektrochemoluminiscenční metodou (imunoesej Elecsys, Roche), která měří intaktní hCG a volnou beta-podjednotku hCG v séru.

Z výsledků vyplynulo, že koncentrace hCG byly inverzně spojeny s diagnózou PE. Ženy s hodnotami hCG 50 IU/l měly 4× vyšší riziko rozvoje PE než ženy s hodnotami hCG ≥ 150 IU/l (OR 2,3, 95% Cl 1,2–4,7). Tato inverzní asociace se týkala pouze žen s těžkou formou PE, definovanou elevací krevního tlaku na ≥ 160/110 mmHg, nálezem proteinurie větší než 300 mg bílkoviny/den a porodem před 37. týdnem gestace či porodem novorozence s růstovou retardací. U lehké formy PE nebyla asociace se změnami hladin hCG nalezena (p = 0,36). Určitou limitací této studie je nemožnost generalizace výsledků pro gravidity žen, které počaly spontánně.

Nízké hladiny hCG velmi časně po vzniku gravidity po IVF jsou známkou porušeného vývoje placenty a opožděné implantace, které mohou být spojeny s následným rozvojem těžké formy preeklampsie.

Zdroj: Asvold B. O., et al. Concentrations of human chorionic gonadotrophin in very early pregnancy and subsequent pre-eclampsia: a cohort study.Human Reproduction, Vol. 29, No. 6, pp. 1153–1160, 2014.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se