Gravidita u mladých žen po fertilitu zachovávající léčbě raného stadia endometriálního karcinomu

4. 2. 2013

Cílem studie korejských lékařů bylo analyzovat výsledky těhotenství u mladých žen s karcinomem endometria po úspěšné plodnost šetřící léčbě progestinem.

Bylo zhodnoceno 141 lékařských záznamů žen ve stadiu IA, grade 1, endometriálního adenokarcinomu dělohy, u kterých bylo dosaženo kompletní remise po terapii progestinem. Kazuistiky byly podrobeny statistické analýze s využitím Studentova a Mann-Whitneyova U testu.

54 (38,3 %) žen zařazených do studie se potýkalo s infertilitou. Z celkového počtu 141 pacientek se 70 (49,6 %) pokoušelo o koncepci, z toho se 44 (62,9 %) žen podrobilo farmakologické léčbě neplodnosti. Medián intervalu do úspěšného početí byl 5 měsíců (rozmezí 1–31). Otěhotnělo 51 (73 %) ze 70 žen, které se pokusily o koncepci, a 46 (66 %) pacientek porodilo 58 životaschopných novorozenců.

V kohortě byla sledována i četnost spontánních abortů (24 %), mimoděložních těhotenství (2,8 %) a předčasných porodů (11,5 %).

Dosažení 5letého přežití bez relapsu bylo podobné u pacientek s farmakologickou terapií infertility (n = 44) jako u žen bez této léčby (n = 97) – konkrétně 73 % oproti 62 % (p = 0,335). Tento poměr byl signifikantně vyšší u žen, které minimálně jednou otěhotněly (n = 51), než u bezdětných žen (n = 90) – 76 % v porovnání se 62 % (p = 0,028).

Přestože v kohortě žen, které podstoupily fertilitu zachovávající terapii endometriálního karcinomu, se snížená fertilita nebo infertilita vyskytovaly velmi často, byly výsledky gravidity s využitím metod asistované reprodukce velmi slibné. Farmakologická terapie infertility nebyla u účastnic této studie spojena s vyšší rekurencí karcinomu endometria po úspěšné plodnost šetřící léčbě.

(hak)

Zdroj: Park J. Y. et al. Pregnancy outcomes after fertility-sparing management in young women with early endometrial cancer. Obstet Gynecol. 2013 Jan; 121 (1): 136–42Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se