GnRH-a může být alternativou hCG při stimulaci ovulace v rámci IVF i u žen s normální ovariální odpovědí

13. 10. 2014

Podle současných vědeckých důkazů je stimulace ovulace pomocí agonisty gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH-a) při in vitro fertilizaci (IVF) vhodným postupem u všech pacientek, nikoliv jen u žen s vysokou ovariální odpovědí na stimulaci. Autoři tohoto článku ze srpna 2014 dodávají, že tato metoda může být alternativou stimulace ovulace pomocí lidského choriogonadotropinu (hCG) s vynikajícím podílem otěhotnění. Podpora luteální fáze (LPS) by měla být individualizovaná podle ovariální odpovědi dané pacientky.

Rizikem spojeným se stimulací ovulace pomocí hCG je syndrom hyperstimulace ovarií (OHSS), ke kterému dochází u 3 % pacientek s normální odpovědí na stimulaci a u více než 30 % pacientek s vysokou odpovědí. Koncepce s použitím GnRH-a je spojena s vyšším výskytem časných těhotenských ztrát, který je ovšem možné snížit modifikací LPS. Jedná se buď o přidání bolusu 1500 IU hCG v den získání oocytu ke standardní LPS (estradiol p. o., progesteron intravaginálně) nebo o intenzivní LPS suplementaci exogenním progesteronem a estradiolem.

Výhodou GnRH-a při stimulaci ovulace je, že lékař má nadále několik možností, jak k dané pacientce přistupovat. U pacientek s extrémní odpovědí na stimulaci je optimálním postupem minimalizace rizika OHSS zmrazení všech oocytů. U žen s vysokou odpovědí (15–25 folikulů ≥ 11 mm) je možný transfer čerstvého oocytu při modifikované LPS s významným snížením rizika OHSS a vynikajícími reprodukčními výsledky. U žen s normální ovariální odpovědí (≤ 14 folikulů) je stimulace GnRH-a alternativou stimulace hCG.

Segmentace IVF do několika cyklů může být zajímavým postupem, protože randomizované klinické studie ukázaly vyšší podíl otěhotnění a současné registry naznačují i nižší výskyt předčasných porodů při použití zmražených oocytů v porovnání s přenosem čerstvého oocytu. Vyšší psychickou zátěž pacientek a zvýšené náklady na tento postup vyváží celkově nižší náklady na jedno živě narozené dítě po IVF.

Autoři článku věří, že výše uvedené možnosti zajistí ženám bezpečnou, kvalitní, účinnou a co nepřijatelnější léčbu infertility.

(zza)

Zdroj: Humaidan P., Polyzos N. P. Human chorionic gonadotropin vs. gonadotropin-releasing hormone agonist trigger in assited reproductive technology – „The king is dead, long live the king!“. Fertil Steril 2014; 12 (2): 339–341.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se