Existuje vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou?

12. 1. 2015

V posledním desetiletí lze nalézt hned několik studií zabývajících se vztahem krevní skupiny a ženské neplodnosti včetně snížené ovariální rezervy. Jaké jsou výsledky a mají tyto práce skutečně racionální podklad?

Od roku 2011 byly v odborné literatuře publikovány výsledky čtyř velkých nezávislých prací zkoumajících vztah krevních skupin AB0 a ženské neplodnosti, zejména snížené ovariální rezervy, nedostatečné odpovědi na terapeuticky vyvolanou ovariální hyperstimulaci, ovariální hyperstimulační syndrom, spontánní potraty a zvýšené riziko trombózy.

Mechanismus vztahu krevních skupin a funkce ovarií

Přesný mechanismus vysvětlující vztah mezi nosičstvím jednotlivých krevních skupin a funkcí vaječníků není dosud objasněn. Nicméně se nabízí hned několik hypotéz. Nejvíce nasnadě je teorie haplotypů. V blízkosti genů kódujících krevní skupiny na chromozomu 9 se skutečně nachází dosud málo prozkoumaná variace genů, která má souvislost se správnou činností ovarií.

Jiným možným vysvětlením může být přítomnost specifické transferázy u krevní skupiny A. Tento enzym interaguje s proteiny luteinizačního hormonu (LH) a receptory folikuly stimulujícího hormonu (FSH). Fyziologická funkce LH i FSH je naprosto zásadní pro maturaci folikulů. Naproti tomu nosiči krevní skupiny 0 tuto transferázu postrádají.

Výsledky studií

Výsledky jedné z největších prací přinesly poznatek, že ženy se skupinu 0 mají vyšší riziko snížené funkce ovarií, měřeno dle hladiny LH a FSH. Naproti tomu krevní skupina A se jevila jako protektivní faktor, u skupiny B nebyl nalezen žádný vztah. Studie byla provedena u celkem 544 žen.

Opačný výsledek naproti tomu přinesla studie s 305 pacientkami podstupujícími IVF, kde vztah mezi krevní skupinou a ovariální rezervou nebyl prokázán, a tudíž krevní skupina není brána jako rizikový faktor pro neúspěšné IVF.

Jiná studie, provedená na čínské populaci, pak přinesla dokonce výsledek zcela kontroverzní. U krevní skupiny B byla prokázána snížená funkce vaječníků, u krevní skupiny A nebyl prokázán žádný vztah a krevní skupina 0 se jevila jako protektivní faktor.

Závěrem

Krevní skupiny mohou a nemusí mít vztah k ženské neplodnosti. Je jisté, že je zapotřebí dalších klinických hodnocení, a to s vypracovanými zařazovacími i vyřazovacími kritérii a přesnou definicí hodnocené populace. 

Zdroj: Bellver J. Is ovarian reserve related to blood type? Fertility and Sterility 2014; 102 (6). 

 Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se