Efekt lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo kombinace HMG s folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na kvalitu embryí a počet euploidních blastocyst v IVF cyklech

12. 10. 2015

Studie srovnává efekt aplikace samotného lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo v kombinaci s purifikovaným folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) na ovariální stimulaci u žen podstupujících IVF cyklus.

Na základě předchozích publikovaných studií existuje předpoklad, že ovariální stimulace indukovaná pomocí samotného lidského menopauzálního gonadotropinu (HMG) nebo v kombinaci s purifikovaným folikulostimulačním hormonem (HMG/FSH) vede k navýšení počtu zralých oocytů a kvalitativně lepších embryí než při použití stimulačního protokolu pouze s FSH. V současné době však nejsou dostupné práce, které by přímo srovnávaly efekt samotného HMG s protokolem HMG/FSH na kvalitu embryí a počet euploidních blastocyst. Proto byla primárním cílem práce autorů z Houstonu v USA komparace počtů euploidních blastocyst vzniklých po stimulaci pouze HMG s množstvím blastocyst vytvořených při aplikaci protokolu HMG/FSH. Sekundárně autoři porovnávali počty implantovaných blastocyst a pregnancy rate při použití těchto dvou terapeutických modalit.

Do prospektivní randomizované klinické studie, provedené v soukromém IVF centru v Houstonu, bylo zařazeno 26 pacientek, které splňovaly vstupní kritéria. Pacientky byly randomizovány do dvou skupin – první skupina žen dostávala samotný HMG, druhá skupina kombinaci HMG/FSH. Celková úvodní dávka HMG byla v rozmezí 225–300 IU, množství aplikovaného HMG určil ošetřující gynekolog. V kombinovaném protokolu HMG/FSH byla použita minimální dávka HMG 75 IU. Aplikace GnRH antagonisty byla indikována u pacientek s průměrem vedoucího folikulu 14 mm či s hladinou estradiolu větší než 400 pg/ml. V případě nálezu 2 folikulů o průměru větším než 18 mm byla indikována aplikace Ovidrelu v dávce 250 μg. Odběr oocytů byl proveden po 35,5 hodiny, u všech zralých oocytů byla provedena intracytoplazmatická injekce spermií a vzniklá embrya byla kultivována do dne 5–6. Poté byla provedena biopsie trofoektodermu a následně proběhla 24hodinová chromozomální analýza genetického materiálu metodou microarray. Blastocysty byly vitrifikovány a použity k transferu v pozdějším cyklu. 

Při srovnání obou skupin pacientek nebyly zjištěny rozdíly v parametrech věku, maximálních hladin estradiolu a počtu zralých oocytů. Při porovnávání počtu fertilizací, blastulace a tvorby kvalitativně dobrých euploidních embryí mezi randomizovanými skupinami žen nenalezli autoři studie rovněž žádné rozdíly. U skupiny žen léčených kombinací HMG/FSH byl zjištěn vyšší počet klinických gravidit oproti kohortě žen se samotným HMG, rozdíl však nebyl statisticky významný.

Autoři práce závěrem konstatovali, že použití jak samotného HMG, tak v kombinaci HMG/FSH má při IVF ovariální stimulaci za následek tvorbu stejného počtu euploidních blastocyst. Pro zhodnocení vlivu těchto preparátů na výskyt klinických gravidit je nutné provedení dalších studií.

(moa)

Zdroj: Williams D. B., et al. Human Menopausal Gonadotropin vs. Mixed Protocol (HMG/FSH) in IVF/PGS: Effects on Embryo Quality and Euploidy. Fertility Sterility, February 2015, Vol 103, Issue 2, Supplement, Page e33.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se