Cytokiny jako prediktor gravidity u pacientek léčených metodou IVF – ISCI

16. 9. 2010

Fyziologická funkce ovarií je ovlivňována řadou regulačních mechanismů, mezi které zahrnujeme steroidní hormony, gonadotropiny, růstové faktory a cytokiny.

Fyziologická funkce ovarií je ovlivňována řadou regulačních mechanismů, mezi které zahrnujeme steroidní hormony, gonadotropiny, růstové faktory a cytokiny. Imuno-endokrinologickou souhru zajišťují imunitní buňky ovaria prostřednictvím solubilních faktorů, zejména cytokinů. Imunitní buňky i cytokiny hrají důležitou roli i v regulaci změn endometria během menstruačního cyklu.

Je dobře známo, že cytokiny jsou vysoce důležité při reprodukčním procesu, zahrnujícím folikulární vývoj, ovulaci, fertilizaci a vývoj embrya. Role cytokinů byla podrobně zkoumána během kontrolované ovariální stimulace (COS) při IVF, při které však dochází k řadě odlišností od přirozeného cyklu. Autoři studie se zaměřili na vyšetřování hladin cytokinů a hormonů v séru žen, které se podrobily COS a ISCI. Mezi vyšetřované parametry patřily interleukiny (IL)-8, IL-6, IL-1b, IL-10, IL-12, tumor nekrosis faktor (TNF) a leukemie-inhibiční faktor (LIF) a hormony FSH, estradiol, progesteron, Antimüllerův hormon (AMH) a inhibin-B.

Studie se zúčastnilo 96 pacientek, které podstoupily metodu ISCI v centru asistované reprodukce v brazilském São Paulu v letech 2007–2008. Věk pacientek byl v rozmezí 22–43 let a všechny pacientky měly pravidelný menstruační cyklus a měly zachována obě ovaria, BMI menší než 35 kg/m2, hodnotu bazálního FSH pod 14 IU/ml a bazálního E2 pod 70 pg/ml.

Hodnota pregnancy rate v tomto souboru činila 25,3 %. Přítomnost sérového IL-1b pozitivně ovlivnila implantační hodnotu (P = 0,004) a zvýšila šanci na otěhotnění až 15×. Dále bylo zjištěno, že hladina detekovaného IL-1b byla vyšší u pacientek, které otěhotněly (62,5 %), ve srovnání se skupinou, u kterých k otěhotnění nedošlo (37,5 %). Hodnota LIF byla nedetekovatelná ve všech vzorcích séra, ostatní vyšetřované faktory neměly dopad na klinický nález pacientek.

Závěrem bylo konstatováno, že detekovatelné hladiny IL-1b v séru v den odběru oocytů u pacientek s COS a ISCI jsou pozitivním prediktorem pro úspěšnou implantaci a následnou graviditu.

(moa)

Zdroj: Cytokine and hormonal profile in serum samples of patients undergoing controlled ovarian stimulation: interleukin-1b predicts ongoing pregnancy. Human Reproduction, Vol. 25, No. 8 pp. 2101–2106, 2010, publikováno on-line před tiskem dne 24. června 2010, doi: 10.1093 /humrep /deq171Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se