Asociace mezi variantami genu ABCB1 (MDR1) a kortikodependencí u dětí s Chronovou nemocí

13. 11. 2011

Kortikosteroidy (CS) efektivně navozují remisi u pacientů se středně závažnou a těžkou formou Crohnovy nemoci (CD). Kortikodependence je nicméně u dětí významným klinickým problémem spojeným s četnými vedlejšími účinky léčby.

Kortikosteroidy (CS) efektivně navozují remisi u pacientů se středně závažnou a těžkou formou Crohnovy nemoci (CD). Kortikodependence je nicméně u dětí významným klinickým problémem spojeným s četnými vedlejšími účinky léčby. Identifikace molekulárních markerů kortikodepence má tedy prvořadý význam. ABCB1 gen kóduje P-glykoprotein, transportér zapojený do metabolizmu kortikosteroidů. Autoři kanadské studie zjišťovali, jestli jsou variace DNA v rámci genu ABCB1 spojeny s kortikodependencí u dětí s CD.

Tato retrospektivní studie probíhala ve dvou kanadských centrech dětské gastroenterologie. Klinické informace byly získány z lékařských záznamů pacientů s CD (n = 260). Studie se účastnili pacienti, u kterých byla CD diagnostikována před 18. rokem života a kteří obdrželi první cyklus terapie CS v průběhu prvního roku od stanovení diagnózy. Pacienti byli označeni jako kortikodependentní v případě, že došlo k relapsu nemoci při vysazování nebo po ukončení terapie CS. DNA byla získána z krve nebo ze slin. Byla provedena genotypizace 13 značkovacích jednoduchých nukleotidových polymorfismů (tag-SNPs) a synonymní variace (C3435T) v genu ABCB1. Pomocí logistické regrese a Haploview byla analyzována asociace alel, genotypu a fenotypu.

Tag-SNP rs2032583 byl statisticky signifikantně spojen s kortikodependencí. Vzácná C alela tohoto SNP (OR = 0,56; 95% CI: 0,28–0,95; P = 0,029) a heterozygotní genotyp (OR = 0,52; 95% CI: 0,28–0,95; P = 0,035) byly označeny jako protektivní markery kortikodependence. Výsledky této studie tedy potvrdily, že gen ABCB1 může být spojen s kortikodependencí u dětských pacientů s CD.

(mik)

Zdroj: Krupoves A. et al. Associations between variants in the ABCB1 (MDR1) gene and corticosteroid dependence in children with crohn's disease. Inflamm Bowel Dis. 17: 2308–2317; doi: 10.1002/ibd.21608Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se