Antifosfolipidové protilátky a jiné imunologické příčiny opakovaných těhotenských ztrát: přehled terapie

10. 11. 2009

V prvním trimestru jsou opakované těhotenské ztráty způsobeny chromozomálními abnormalitami v 50−80 %. Další závažnou příčinou mohou být imunologicky podmíněné děje, iniciované auto- či alloimunitními mateřskými protilátkami.

V prvním trimestru jsou opakované těhotenské ztráty způsobeny chromozomálními abnormalitami v 50−80 %. Další závažnou příčinou mohou být imunologicky podmíněné děje, iniciované auto- či alloimunitními mateřskými protilátkami. K autoimunitním faktorům patří antifosfolipidové protilátky (APA), atakující proteiny navázané na důležitou součást biologických membrán − fosfolipidy. APA zasahují do procesu srážení krve s následnou tvorbou trombů. Udává se, že u žen s opakovanými těhotenskými ztrátami se tyto protilátky vyskytují ve 40 % případů.

K ostatním autoimunitním protilátkám patří antinukleární (ANA), antithyreoideální a antiperoxidální protilátky a protilátky proti buňkám endotelu. Za alloimunitní faktory, které přispívají k opakovaným potratům, je považována abnormální aktivita NK buněk, změna v poměru T-helper 1/T-helper 2, abnormální exprese HLA-G molekul a přítomnost alloimunitních protilátek typu antipaternálních cytotoxických či antiidiotypických nebo protilátek blokujících smíšenou lymfocytární reakci.

K terapeutickým přístupům opakovaných těhotenských ztrát se řadí imunologická léčba (prednisolon, intravenózní imunoglobuliny, plazmaferéza, paternální lymfocytární terapie), podávání antiagregačních látek (aspirin) a antikoagulačních preparátů (nefrakcionovaný nebo nízkomolekulární heparin).

Rozdíly v dávkování, v době zahájení terapie, ve vstupních kritériích a v hodnocení výsledků gravidit byly hlavními příčinami nejednotnosti různých studií. V současné době je za nejúčinnější léčebný postup u žen s antifosfolipidovým syndromem, který je provázen opakovanými potraty, považováno podávání nízkomolekulárního heparinu společně s malými dávkami aspirinu. Podávání pouze imunosupresivní terapie kortikoidy je spojeno se signifikantním rizikem pro matku a plod.

Aby bylo možno stanovit správný terapeutický protokol, je tedy nutná přesná identifikace imunologických mechanismů, které se podílejí na opakovaných potratech.

(moa)

Zdroj: Shetty S., Ghosh K. Anti-phospholipid antibodies and other immunological causes of recurrent foetal loss – a review of literature of various therapeutic protocols. Am J Reprod Immunol 2009; 62: 9–24.Štítky
Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×