Vliv kouření na účinnost léčby klopidogrelem a klinický stav pacientů po prodělání akutního koronárního syndromu

7. 11. 2016

Japonští autoři se ve své práci zveřejněné v Circulation Journal zaměřili na vliv kouření na mortalitu při hospitalizaci, výskyt časných komplikací a účinnost klopidogrelu u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS).

Kuřácký paradox

U kuřáků je riziko úmrtí na ischemickou chorobu srdeční 2−3× vyšší než u lidí, kteří nikdy nekouřili. Již v minulosti byl ovšem popsán tzv. kuřácky paradox, kdy je mortalita kuřáků po akutním infarktu myokardu oproti všem očekáváním nižší než u nekuřáků.

Analyzovaná populace

V případě japonské práce se jednalo o retrospektivní analýzu 6195 po sobě následujících pacientů, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci z důvodu AKS a byli vedeni v registru Japan Cardiovascular Database − Keio Interhospital Cardiovascular Studies. Kuřáci v analyzovaném souboru byli signifikantně mladší (průměrně o 8 let) a měli méně komorbidit (významně nižší výskyt hypertenze, chronického onemocnění ledvin, předchozích AKS i koronárních intervencí) než nekuřáci.

Výsledky

Neupravená mortalita, výskyt komplikací a epizod krvácení časně po zákroku byly u kuřáků nižší než u nekuřáků. Ani po úpravě na zavádějící faktory nedošlo ke změně – kouření v této studii nebylo spojeno s vyšší celkovou mortalitou (odds ratio [OR] 0,90; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,61−1,34; p = 0,62) a bylo naopak spojeno s menším celkovým množstvím komplikací (p = 0,032) a epizod krvácení (p = 0,040). Klopidogrel u kuřáků v porovnání s nekuřáky účinněji snižoval výskyt časných komplikací (OR 0,55; 95% CI 0,53−0,98 vs. OR 1,20; 95% CI 0,87−1,67) a výskyt závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiac events; OR 0,37; 95% CI 0,20−0,70 vs. OR 1,48; 95% CI 0,90−2,43).

Závěr

Podle těchto výsledků lze tzv. kuřácky paradox vysvětlit nižším věkem kuřáků v době AKS, a tedy celkově příznivějším rizikovým profilem. Z léčby klopidogrelem po prodělané AKS profitují i kuřáci, a dokonce se zdá, že více než nekuřáci.

(epa)

Zdroj: Kodaira M., Miyata H., Numasawa Y. et al. Effect of smoking status on clinical outcome and efficacy of clopidogrel in acute coronary syndrome. Circ J 2016 Jun 24; 80 (7): 1590−1599, doi: 10.1253/circj.CJ-16-0032.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se