Ovlivňuje obezita udržovací léčbu klopidogrelem?

5. 9. 2016

Obezita je příčinou řady patologických procesů, které mají za následek vznik různých orgánových poruch, typicky kardiovaskulárních onemocnění. Je tedy velmi důležitou otázkou, jak obézní osoby reagují na farmaka užívaná v jejich léčbě.

Inzerce

Úvod

Zlatým standardem farmakoterapie po perkutánní koronární intervenci (PCI) s implantací stentu je duální protidestičková léčba. Reakce organizmu na tuto terapii však není vždy stejná a právě variabilita odpovědi na léčbu je rizikovým faktorem opakovaných ischemických příhod a krvácení. Jedním z faktorů, které jsou podezřívány z toho, že tuto variabilitu způsobují, je právě obezita. Tým kardiologů z polských Katovic se proto rozhodl tuto hypotézu potvrdit nebo vyvrátit.

Metodika studie

Výzkumníci sledovali skupinu pacientů se stabilní anginou pectoris (n = 130) po PCI s předchozí terapií kyselinou acetylsalicylovou (75 mg/den). Tato skupina byla rozdělena do podskupin podle BMI (A < 25, B 25−30, C > 30). Funkce destiček byla hodnocena impedanční agregometrií:

  • 24 hodin po PCI a úvodní dávce klopidogrelu (600 mg), 
  • poté po 30 dnech duální léčby.

Výsledky

Destičkové funkce se během 30denního sledování výrazně měnily. Počáteční reaktivita na adenosindifosfát byla nejnižší ve skupině A a nejvyšší ve skupině C (p < 0,05). Reaktivita destiček na kolagen a arachidonovou kyselinu byla nižší ve skupině A (p < 0,05), ale mezi skupinami B a C nebyl významný rozdíl. Rozdíl destičkové reaktivity mezi jednotlivými podskupinami pacientů se však během 30denního sledování smazal.

Multivariační analýza ukázala, že nezávislými prediktory změny destičkové reaktivity při duální terapii jsou BMI (p = 0,03), koncentrace sérového kreatininu (p < 0,01), mužské pohlaví (p < 0,01) a aktivní kuřáctví (p < 0,001).

Závěr

Na základě získaných údajů autoři shrnuli, že obezita je asociována s nižší odpovědí na úvodní dávku klopidogrelu, ale po 30 dnech užívání udržovací dávky je aktivita destiček obdobná jako u osob s normální hmotností.

(pez)

Zdroj: Haberka M., Mizia-Stec K., Lasota B. et al. Obesity and antiplatelet effects of acetylsalicylic acid and clopidogrel in patients with stable angina pectoris after percutaneous coronary intervention. Pol Arch Med Wewn 2015; 125 (9): 620−630.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se