Inhibitory COX v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s roztroušenou sklerózou

16. 11. 2016

Aktivace trombocytů se jeví jako jeden z faktorů patogeneze roztroušené sklerózy (RS) zejména vzhledem ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění (KVO) u pacientů s RS. V procesu aktivace trombocytů hraje klíčovou roli kaskáda kyseliny arachidonové (ARA) a enzym cyklooxygenáza (COX). Ve studii publikované v září 2016 v časopisu Molecular and Cellular Biochemistry autoři popsali zvýšenou metabolickou aktivitu v rámci této kaskády u pacientů s RS.

Úvod

Kyselina acetylsalicylová (ASA) je dlouho používaným a oblíbeným léčivem. Inhibuje enzym COX, čímž blokuje cestu přeměny ARA. Jejím podáváním se u pacientů s KVO jednoznačně snižuje riziko nepříznivé kardiovaskulární příhody. ASA má kromě toho potenciál omezit některé komponenty zánětu, jako je mikrogliální produkce prozánětlivých cytokinů a reaktivních forem kyslíku. Předpokládá se i její pozitivní vliv na remyelinizaci mozkové tkáně podporou proliferace a diferenciace prekurzorů oligodendrocytů.

Závěry některých klinických studií naznačují, že pacienti v progresivní fázi RS mají zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod (například ischemické cévní mozkové příhody či infarktu myokardu). Tyto nemoci jsou přímo spjaty s abnormální funkcí krevních destiček. Nadměrná aktivita destiček hraje pravděpodobně klíčovou roli i v procesu neurodegenerace u RS. Působky uvolňované z trombocytů totiž mohou zvyšovat propustnost hematoencefalické membrány a podnítit tak infiltraci mozkové tkáně T lymfocyty, což vede ke vzniku nových zánětlivých lézí. Polští autoři se proto ve své práci zaměřili na cyklizační proměnu ARA v destičkách nemocných se sekundárně progresivní formou roztroušené sklerózy (SPRS).

Metodika studie

50 pacientům (22 mužů, 28 žen) se SPRS a 50 zdravým účastníkům studie byla odebrána krev. Z odebraného vzorku byla centrifugací získána plazma bohatá na trombocyty, ve které byla po přidání ARA turbidimetricky měřena agregace trombocytů. Koncentrace tromboxanu B2 a aktivita COX byla stanovena metodou ELISA. K posouzení intenzity peroxidace lipidů byla měřena koncentrace malondialdehydu.

Výsledky

Trombocyty nemocných se SPRS byly citlivější k působení ARA a jejich schopnost agregace byla o 14 % vyšší než u zdravých kontrol (p < 0,0001). U nemocných byla signifikantně zvýšená aktivita COX (asi o 40 %) a syntéza tromboxanu B2 (asi o 113 %). Rovněž tvorba malondialdehydu byla asi o 10 % vyšší u pacientů se SPRS než u kontrol.

Závěr

Z provedené studie lze vyvodit závěr, že enzymatická přeměna ARA v destičkách pacientů se SPRS je signifikantně zvýšená, a u pacientů je tedy přítomné vyšší riziko rozvoje kardiovaskulárních komplikací. Je třeba provést další klinické studie, aby bylo následně možno doporučovat nízké dávky kyseliny acetylsalicylové případně jiných inhibitorů COX v prevenci KVO u nemocných s RS.

(raj)

Zdroj: Morel A., Miller E., Bijak M., Saluk J. The increased level of COX-dependent arachidonic acid metabolism in blood platelets from secondary progressive multiple sclerosis patients. Mol Cell Biochem 2016 Sep; 420 (1−2): 85−94, doi: 10.1007/s11010-016-2770-6.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se