Fixní kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové u pacientů s ICHS

18. 5. 2017

Níže prezentovaná studie sleduje ovlivnění destičkových funkcí u pacientů po perkutánní koronární intervenci s užitím lékem potahovaného stentu (DES) při léčbě fixní kombinací kyseliny acetylsalicylové (ASA) a klopidogrelu ve srovnání se separátním podáváním jednotlivých účinných látek.

Rizika non-compliance při antiagregační léčbě

Duální antiagregační terapie zahrnující kyselinu acetylsalicylovou a klopidogrel redukuje kardiovaskulární příhody u pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) i po perkutánní koronární intervenci (PCI). Předčasné ukončení této léčby přitom zvyšuje riziko trombózy ve stentu. Recentní studie rovněž dokazují, že až 30 % pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) neužívá konzistentně ASA a pouze 21 % užívá kompletní předepsanou medikaci. Ke zvýšení compliance pacientů indikovaných k duální antiagregační léčbě proto byla vytvořena fixní kombinace ASA a klopidogrelu.

Metodika studie

Do prospektivní multicentrické jednoramenné noninferiorní studie fáze IV byli zařazeni nemocní užívající > 6 měsíců 100 mg ASA a 75 mg klopidogrelu po PCI s implantací DES. Pacienti byli převedeni na fixní kombinaci ASA + klopidogrel ve stejných dávkách denně po dobu 4 týdnů. Vstupně (těsně před převedením na fixní kombinaci) a po 4 týdnech léčby byla hodnocena schopnost agregace trombocytů pomocí testu VerifyNow P2Y12 s hodnocením inhibice P2Y12, destičkové reaktivity při léčbě ASA (ARU) a klopidogrelem (PRU).

Výsledky

Studie se zúčastnilo celkem 648 pacientů (věk 63,6 ± 9,0 roku; muži 76,5 %), z nichž 565 studii úspěšně dokončilo (per-protocol populace). V per-protocol populaci nebyl při léčbě fixní kombinací zaznamenán rozdíl mezi vstupním a výstupním vyšetřením inhibice P2Y12 (29,2 ± 20,0 % vs. 29,0 ± 19,9 %; p = 0,708) ani v ARU (445,1 ± 69,2 vs. 446,2 ± 63,0; p = 0,799). Rozdíl v inhibici P2Y12 nepřekročil předem stanovenou hranici noninferiority (95% interval spolehlivosti −0,9 až 1,3). V analýze celkové populace nedošlo k významné změně inhibice P2Y12, PRU ani ARU po 4 týdnech léčby fixní kombinací duální antiagregace.

Závěr

Tato studie potvrdila noninferioritu fixní kombinace ASA + klopidogrel ve srovnání se samostatným podáním těchto léků u pacientů po PCI s implantací DES.

(kry)

Zdroj: Oh P. C., Ahn T., Kim D. W. et al. Comparative effect on platelet function of a fixed-dose aspirin and clopidogrel combination versus separate formulations in patients with coronary artery disease: a phase IV, multicenter, prospective, 4-week non-inferiority trial. Int J Cardiol 2016 Jan 1; 202: 331−335, doi: 10.1016/j.ijcard.2015.09.024.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se