Efekt klopidogrelu na zlepšení funkce endotelu u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů

30. 5. 2017

Aktivace destiček může přispívat ke vzniku kardiovaskulárních onemocnění tvorbou trombu a také prostřednictvím navození endotelové dysfunkce a snížením dostupnosti oxidu dusnatého. Klopidogrel brání aktivaci trombocytů, a autoři následující práce se tak pokusili ověřit, zda má účinek i na endotelovou funkci v oblasti mikrocirkulace.

Inzerce

Mechanismus účinku klopidogrelu

Klopidogrel je antagonista receptorů ADP (P2Y12), který zabraňuje aktivaci a agregaci trombocytů. Jde o proléčivo, na účinnou látku se mění až jaterní biotransformací. Klopidogrel byl již v souvislosti s endotelovou dysfunkcí studován, např. u osob s ischemickou chorobou srdeční, a v animálním experimentu se potvrdilo, že příznivě ovlivňuje reaktivitu cév pravděpodobně cestou oxidu dusnatého.

Zlepšení endotelové funkce

Aktivace destiček vede ke zvýšení oxidativního stresu, uvolnění prozánětlivých působků a k rozvoji endotelové dysfunkce. Lékaři z Marylandské univerzity provedli studii, jejímž primárním cílem bylo zjistit, zda užívání klopidogrelu zlepší u pacientů endotelovou funkci (EF) v oblasti mikrocirkulace. Zajímavostí je, že studována byla značně homogenní populace amišů v Pensylvánii.

EF byla hodnocena u 287 zdravých osob a byla měřena za pomoci laserové dopplerovské flowmetrie (LDF). LDF a agregabilita trombocytů byly hodnoceny na počátku studie a po 7 dnech užívání klopidogrelu (300 mg úvodní dávka, po dalších 6 dní 75 mg 1× denně per os). 

Před podáním klopidogrelu byly naměřeny vyšší hodnoty LDF a agregace destiček u žen (p < 0,001). U osob s iniciální vysokou agregabilitou trombocytů došlo po podání klopidogrelu k výraznější změně agregability oproti skupině osob s iniciální nižší agregabilitou trombocytů (39,4 ± 10,1 % oproti 17,4 ± 5,6 %; p = 0,03). Hodnoty LDF se po podání klopidogrelu rovněž signifikantně zvýšily u osob s iniciální vysokou agregabilitou trombocytů (p = 0,03) a nejvýznamnějšího účinku bylo potom dosaženo u žen (p = 0,001).

Shrnutí a závěr

Podání klopidogrelu u zdravých osob vedlo ke zlepšení endotelové funkce v oblasti mikrocirkulace především u osob se zvýšenou agregabilitou trombocytů. Výsledky této studie naznačují, že klopidogrel má pozitivní vliv na endotel, a může tak významně přispívat k terapii i prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

(idav)

Zdroj: Salimi S., Lewis J. P., Yerges-Armstrong L. M. et al. Clopidogrel improves skin microciruculatory endothelial function in persons with heightened platelet aggregation. J Am Heart Assoc 2016 Oct; 5 (11), pii: e003751.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více