Efekt ASA v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Není méně někdy více?

3. 5. 2017

Každý rok na celém světě podstupují milióny pacientů s onemocněním koronárních cév perkutánní koronární intervenci. V současné době je duální protidestičková léčba, skládající se z nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové (ASA) a inhibitoru receptoru P2Y12, považována za standard při prevenci trombotických komplikací u pacientů se stabilním onemocněním koronárních cév po zavedení stentu nebo po akutním koronárním syndromu.

Kyselina acetylsalicylová v nízkých dávkách selektivně a ireverzibilně inhibuje cyklooxygenázu COX-1 a tím následně blokuje produkci tromboxanu A2 (TXA2). Na rozdíl od ASA inhibitory P2Y12 blokují receptory ADP na membráně destiček a tím inhibují proces amplifikace při aktivaci destiček. Současnou blokádou obou cest COX-1 a P2Y12 pak lze dosáhnout účinnější redukce tvorby destičkového trombu.

Kyselina acetylsalicylová díky své prokázané účinnosti v sekundární prevenci a široké dostupnosti představuje sine qua non v protidestičkové farmakoterapii u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Dnes už historické studie prokázaly významnou redukci trombotického rizika po podání ASA ve srovnání s placebem a staly se základem doporučení pro klinickou praxi.

Inhibitory P2Y12 byly doposud studovány převážně v kombinaci s kyselinou acetylsalicylovou a tato duální protidestičková terapie vykazovala prokazatelně lepší výsledky než samotné podávání ASA při prevenci ischemických příhod, navzdory zvýšenému riziku krvácení. Nové inhibitory receptorů P2Y12, např. prasugrel a tikagrelor, jsou charakteristické rychlým nástupem účinku a efektivnější inhibicí funkce destiček.

Se zvyšující se účinností nových protidestičkových léků stoupá nutnost revize existujícího a dlouho přetrvávajícího paradigmatu o ASA. Proto jsou v současné době prováděny rozsáhlé studie, jejichž cílem je porovnat monoterapii inhibitory P2Y12 s duální protidestičkovou terapií v sekundární prevenci aterotrombotických příhod. Probíhající klinické výzkumy by měly přinést jasné důkazy, zda méně není někdy více.

(ada)

Zdroj: Gargiulo G., Windecker S., Vranckx P. et al. A critical appraisal of aspirin in secondary prevention: is less more? Circulation 2016 Dec 6; 134 (23): 1881−1906.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se