Benefity dlouhodobé léčby hydroxyethylrutosidy

22. 6. 2016

Účinek flavonoidů, jako je rutosid a jeho deriváty, byl již v terapii chronické žilní nedostatečnosti potvrzen. Chybí však údaje o dlouhodobém podávání a účinku těchto léčiv. První takto koncipovanou studii publikovali italští autoři v časopise Angiology v roce 2008. Studie hodnotila přínos 5letého užívání hydroxyethylrutosidů.

Hydroxyethylrutosidy (HR), mezi které patří např. troxerutin, účinně pomáhají v léčbě chronické žilní nedostatečnosti (CVI), varikóz nebo diabetické mikroangiopatie. Jejich užívání je spojeno se subjektivní úlevou, viditelným ústupem edémů a měřitelným snížením kapilární filtrace.

Cíle studie a kritéria zařazení

Cílem prezentované prospektivní klinické studie bylo zhodnocení účinku HR při dlouhodobém užívání po dobu 5 let. Hodnocen byl rozsah edému, míra kapilární filtrace (CFR) a celkové klinické skóre pomocí analogové škály. Studován byl také preventivní vliv HR na výskyt komplikací, jako jsou u diabetiků např. ulcerace.

Kritérii pro zařazení do studie byly vážná CVI, žilní hypertenze s otoky kotníků, počáteční změny kůže a lipodermatoskleróza. Naopak vyloučeni byli pacienti s vážnou kardiovaskulární chorobou, s diabetem (DM) vyžadujícím inzulinoterapii, nemocní trpící kloubními a kostními potížemi, lymfopatiemi a s trombózou v anamnéze v posledních 2 letech.

Výsledky

Účastníci studie byli rozděleni do následujících skupin:

  • A − pacienti s CVI bez DM, dávka HR 1500 mg/den (n = 98),
  • B − pacienti s CVI a DM, dávka HR 2000 mg/den (n = 87),
  • C − kontrolní skupina bez farmakologické a kompresní terapie (n = 90),
  • D − pacienti používající pouze kompresní terapii (n = 113).

Po 5 letech sledování došlo ve skupinách A a B k redukci otoků a kapilární filtrace k téměř normálnímu stavu. Skupina B dosáhla signifikantně lepšího výsledku CFR než skupina A (p < 0,05). Naopak ve skupinách C a D bez HR se i přes nejlepší možnou léčbu stav mikrocirkulace výrazně zhoršil. U 3,3 % pacientů ze skupiny C a 3,5 % pacientů ze skupiny D došlo ke vzniku menších ulcerací. Také rozdíly v klinickém skóre na škále 1−10 byly statisticky významné ve prospěch skupin užívajících HR (p < 0,05). Mezi nemocnými, kteří neužívali HR, bylo zpozorováno častější provedení skleroterapie a chirurgických zákroků, větší výskyt povrchové žilní trombózy a nepatrný nárůst incidence hlubokých žilních trombóz. Plazmatické koncentrace celkového cholesterolu byly nižší u skupin A a B (p < 0,05).

Závěr

Léčba chronické žilní insuficience obvykle spočívá v kompresní terapii elastickými punčochami a skleroterapii nebo chirurgickém řešení. Problém může nastat s delší čekací dobou na zákrok nebo potížemi s punčochami, například v teplém počasí. Pro mnoho pacientů je proto účinný i konzervativní přístup s pomocí farmakoterapie. HR jsou vhodné zejména proti otoku při CVI a DM. Italská klinická studie potvrdila přínos dlouhodobé léčby HR při smíšené žilní a diabetické mikroangiopatii, zmenšení otoků a preventivní efekt na výskyt vážných komplikací.

(mtn)

Zdroj: Belcaro G., Cesarone M. R., Ledda A. 5-Year control and treatment of edema and increased capillary filtration in venous hypertension and diabetic microangiopathy using O-(β-hydroxyethyl)-rutosides: a prospective comparative clinical registry. Angiology 2008; 59 (Suppl. 1.): 14S−20S; doi: 10.1177/0003319707312683.Štítky
Angiologie Dětská kardiologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se