Porovnání účinnosti a bezpečnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii bolesti a horečky u dětí

24. 11. 2015

Metaanalýza australských vědců se zaměřila na porovnání bezpečnosti a účinnosti paracetamolu a ibuprofenu v terapii horečky nebo bolesti u dětí. Z výsledků studie vyplývá, že oba léky vykazují v porovnání s jinými antipyretiky a analgetiky ekvivalentní výsledky v terapii bolesti mírné až střední intenzity při stejném bezpečnostním profilu.

Inzerce

Metodika studie

Studie pro účel metaanalýzy byly shromažďovány z elektronických databází z období od data jejich vzniku až po květen 2002. Byly vybírány práce s účastníky ve věku do 18 let, kterým byl pro terapii horečky nebo bolesti mírné až střední intenzity podán ibuprofen či paracetamol. Pokud byly užity i jiné léky, studie nebyly do metaanalýzy zahrnuty. V případě, že se práce zabývaly vícenásobným dávkováním, byla do analýzy zahrnuta pouze data získaná po první dávce léku.

Výsledkem studie bylo porovnání účinku ibuprofenu proti paracetamolu v léčbě bolesti (kritériem bylo snížení bolesti alespoň o 50 %) a ve snižování horečky. Dále bylo vyhodnoceno relativní riziko poškození organismu.

Výsledky studie

Kritéria pro přijetí do metaanalýzy splnilo celkem 17 randomizovaných dvojitě zaslepených studií o 1820 účastnících. Z toho se 3 studie zabývaly porovnáním účinnosti ibuprofenu a paracetamolu v terapii bolesti (182 účastníků), 10 studií v terapii horečky (1078 účastníků) a všech 17 studií hodnotilo bezpečnost terapie.

Studie zabývající se terapií bolesti prokázaly srovnatelnou účinnost ibuprofenu (4–10 mg/kg) a paracetamolu (7–15 mg/kg), a to jak 2 hodiny (RR = 1,14; 95% CI 0,82–1,58), tak 4 hodiny (RR = 1,11; 95% CI 0,89–1,38) po podání dávky. Ibuprofen (5–10 mg/kg) vykazoval v porovnání s paracetamolem (10–15 mg/kg) vyšší účinek při snižování horečky měřené 2, 4 a 6 hodin od podání léku. Vážená velikost efektu (weighted effect-size) ibuprofenu proti paracetamolu v terapii horečky byla 0,19 (95% CI 0,05–0,33) po 2 hodinách, 0,31 (95% CI 0,19–0,44) po 4 hodinách a 0,33 (95% CI 0,19–0,47) po 6 hodinách od podání léku.

Po vyloučení studií s nízkými dávkami ibuprofenu (5 mg/kg) byl rozdíl pro ibuprofen v dávce 10 mg/kg v porovnání s paracetamolem v dávce 10–15 mg/kg ještě vyšší a v intervalech 2, 4 a 6 hodin od podání dávky byly pak hodnoty následující: 0,34 (95% CI 0,12–0,56), 0,81 (95% CI 0,56–1,03) a 0,66 (95% CI 0,44–0,87).

Z hlediska incidence nežádoucích účinků a rizika poškození organismu nebyl mezi ibuprofenem a paracetamolem zaznamenán žádný rozdíl.

Závěr

Jednotlivá dávka ibuprofenu (4–10 mg/kg) nebo paracetamolu (7–15 mg/kg) měla v terapii bolesti mírné a střední intenzity u dětí srovnatelnou účinnost a bezpečnost s jinými analgetiky a antipyretiky. V terapii horečky měřené 2, 4 a 6 hodin po podání léku prokázal u dětí v porovnání s paracetamolem (10–15 mg/kg) vyšší efekt ibuprofen (5–10 mg/kg).

(holi)

Zdroj: Perrott D. A., Piira T., Goodenough B., Champion G. D. Efficacy and safety of acetaminophen vs. ibuprofen for treating children’s pain or fever: a meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med 2004 Jun; 158 (6): 521–526; doi:10.1001/archpedi.158.6.521.Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se