U pacientů s fibrilací síní a diabetem je přínos dabigatranu oproti warfarinu větší než u nediabetiků

24. 4. 2020

Již v roce 2015 ukázala analýza výsledků studie RE-LY s pacienty s fibrilací síní, že snížení absolutního rizika embolických příhod při podávání dabigatranu oproti podávání warfarinu je větší u pacientů s diabetem než u osob bez diabetu.

Úvod

Studie RE-LY porovnávala warfarin a dabigatran v dávce 110 mg a 150 mg z hlediska snížení výskytu CMP a systémové embolie po dobu 2 let u 18 113 pacientů s fibrilací síní. V roce 2009 ukázala, že dabigatran v dávce 110 mg snižuje výskyt CMP a systémové embolie podobně jako warfarin při nižším výskytu závažného krvácení, a v dávce 150 mg snižuje výskyt CMP a systémové embolie dokonce více než warfarin, při srovnatelném výskytu závažného krvácení.

Později byla provedena analýza, která porovnávala charakteristiky pacientů a relativní účinnost dabigatranu a warfarinu u skupiny nemocných s diabetem a u skupiny osob bez diabetu.

Výsledky

Diabetes mellitus mělo 4221 účastníků studie RE-LY (23,3 %). Pacienti s diabetem byli v průměru mladší (70,9 vs. 71,7 roku). Měli častěji hypertenzi (86,6 vs. 76,5 %), ischemickou chorobu srdeční (37,4 vs. 24,9 %) a periferní aterosklerózu (5,6 vs. 3,2 %; všechna p < 0,01).

Bez ohledu na přiřazenou léčbu byl výskyt CMP a systémové embolie častější u pacientů s diabetem (1,9 vs. 1,3 %/rok; p < 0,001). Diabetici měli také vyšší mortalitu (5,1 vs. 3,5 %/rok; p < 0,001) a častější závažné krvácení (4,2 vs. 3,0 %/rok; p <0,001).

V porovnání s warfarinem vedla léčba dabigatranem k výraznějšímu absolutnímu poklesu výskytu CMP a systémové embolie u diabetiků než u osob bez DM (dabigatran 110 mg: 0,59 vs. 0,05 %/rok; dabigatran 150 mg: 0,89 vs. 0,51 %/rok).

Při analýze výsledků u pacientů s DM podle léčených skupin byl výskyt CMP a systémové embolie nižší o 39 % (poměr rizik [HR] 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,41–0,91) ve skupině léčené dabigatranem 150 mg 2× denně oproti warfarinu a o 26 % (HR 0,74; 95% CI 0,51–1,07) ve skupině léčené dabigatranem 110 mg 2× denně oproti warfarinu. Výskyt závažného krvácení byl podobný ve všech léčebných skupinách. Nicméně výskyt intrakraniálního krvácení byl nižší u pacientů léčených dabigatranem.

Závěr

Autoři svou práci uzavírají s tím, že přínos nového perorálního antikoagulans (NOAC) dabigatranu v profylaxi embolických příhod u osob s fibrilací síní v porovnání s warfarinem je větší u pacientů s diabetem než u nediabetiků.

(zza)

Zdroj: Brambatti M., Darius H., Oldgren J. Comparison of dabigatran versus warfarin in diabetic patients with atrial fibrillation: results from the RE-LY trial. Int J Cardiol 2015; 196: 127−131, doi: 10.1016/j.ijcard.2015.05.141.Štítky
Interní lékařství Kardiochirurgie Kardiologie Neurologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se